Pošta

Telefón: 048 / 41 968 70

Otváracie hodiny:

  • pondelok – piatok 7.00 – 10.00
  • v stredu aj 18.00 – 19.30 hod.

Keď Slovenská pošta rozhodla, že pre nerentabilitu treba Poštu v Podkoniciach zrušiť, zámerom a cieľom Obecného úradu v Podkoniciach bolo za každú cenu poštu, vzhľadom k takmer 40-ročnej tradícii, zachovať a urobili všetko pre to, aby sa terajšia podoba tejto inštitúcie zrealizovala.

Od 1.11.2004 funguje v Podkoniciach Pošta Partner ako podávacia pošta, bez doručovateľa. Dodávacia pošta je Slovenská Ľupča. V konečnom dôsledku tu všetko prebieha ako predtým, okrem vyplácania sociálnych dávok, nezamestnaneckých dávok, materského príspevku a dôchodkov. Zmena je v tom, že pošta odchádza v ten deň, keď je prijatá, nie na druhý deň. Odporúča sa používať poštové smerovacie číslo 976 13.

Pridaj komentár