Tag Archives: riaditeľ

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/ka ZŠ s MŠ

Podkonice logoObec Podkonice ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Podkonice  vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľa (ky) Pokračovať v čítaní