Poplatky

Poplatok za ZRPŠ: 10€/polrok

Poplatok za ŠKD je 7,23€ /mesiac

Doniesť:

– 1balík hygienických vreckoviek
– 4 kotúče toaletného  papiera
– mydlo (náhradnú náplň tekutého mydla)
– uterák
– prezuvky
– úbor na TEV
– potreby na VYV

Pridaj komentár