Farnosť

Správca farnosti: Martin Pečarka

Telefón: 048 / 41 968 96 alebo 0908 256 527

Dekanát: Slovenská Ľupča (Banskobystrická diecéza)

Aktuálne FARSKÉ OZNAMY nájdete na tomto odkaze >>

Zoznam predchádzajúcich správcov farnosti

1787 – Michal Szopini – za jeho pôsobenia vznikla farnosť Podkonice s filiálkami Priechod, Baláže a Kalište. Predtým patrili Podkonice do farnosti Slovenská Ľupča. Býval ako farár v drevenej budove školy a za jeho pôsobenia sa začala stavať murovaná fara. Prišlo však obdobie francúzskej revolúcie a stavba bola prerušená.

1792 – Adam Weszeli – ako správca farnosti pokračoval vo výstavbe farskej budovy spolu so stavbou hospodárskych budov

1796 – Ondrej Neuwirth – až tretí správca farnosti sa presťahoval do novej fary

1803 – Ján Nepomucký Kontyoš – za jeho pôsobenia sa začalo so stavbou nového kostola (1813-1819)

1831 – Ján Pažitný, neskôr Gašpar Židek

1833 – Jozef Jakubík – ten po obhliadke fary a hospodárskych budov, ktoré boli v dezolátnom stave odišiel a viac sa nevrátil

1833 – Ján Nepomucký Halabuk

1834 – Andrej Mayer, neskôr Ján Matyáš

1837 – Ján Riššák, neskôr Štefan Lacko

1848 – Ján Čellár, neskôr Michal Herban

1859 – František Šujanský – známy národný buditeľ

1959 – František Jakubík – zomrel 10. augusta 1896, pochovaný v Podkoniciach

1894 – Ignác Klóczik – zomrel 19. septembra 1918, pochovaný v Podkoniciach

1917 – Jozef Bojsa

1919 – Ján Gregor – brat spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského

1923 – Rudolf Málik

1928 – Jozef Hudec

1939 – Jozef Huťka – zomrel 15. februára 1972, pochovaný v Podkoniciach

1959 – Vojtech Fekete

1982 – Jozef Hrtus

1990 – Dávid Tencer, kapucín (v roku 2015 bol vysvätený za biskupa na Islande)

1992 – Leopold Ivan Nemček, kapucín

1994 – Tomáš Konc, kapucín

1994 – Ján Joachim Hanko, kapucín

1995 – Peter Volek

1996 – Bogdan Kadluczka, poľskej národnosti, z rehole saletínov

2003 – Norbert Ďurdík

2008 – Pavel Glejdura

2009 – Jozef Kuneš

2015 – Miroslav Spišiak

2019 – Michal Válka

2020 – Martin Pečarka

 

História farnosti
Farnosť Podkonice bola založená v roku 1787. Do tej doby patrila ako filiálka k Slovenskej Ľupči. Na základe dispozície južnej časti a objaveného ranogotického portálu usudzujeme, že pravdepodobne už v druhej polovici 14. storočia bol v Podkoniciach postavený jednoloďový kostolík s polygonálne ukončeným presbytériom, klasicky orientovaným na východ. Do kostola sa vchádzalo južným kamenným portálom s lomeným oblúkom, objaveným pri oprave fasád v roku 1957. Okolo kostola bol cintorín.

Prvýkrát sa kostol v Podkoniciach spomína v archívnych prameňoch až v roku 1657 v kanonickej vizitácii v Slovenskej Ľupči, kedy v súvislosti s reformačným hnutím patril dočasne evanjelikom.

V Historii domus, vedenej od roku 1803, je záznam o zahájení prístavby dňa 20. júla 1813. Severná stena lode bola zbúraná. Kostol bol rozšírený severným smerom pristavaním novej lode na západnej strane s vežou.

Prestavba a dostavba kostola trvala až do roku 1819. Po požiari v roku 1889 boli do veže kostola osadené tri nové zvony – Florián (570 kg), Ján (205 kg) a malý umieračik (8 kg), odstránené 22.11. 1916. V roku 1894 bol postavený nový chór, na ktorý bol umiestnený nový organ. Ďalšie stavebné úpravy pochádzajú z rokov 1919-20, kedy bola odstránená šindľová cibuľovitá strecha z veže kostola a nahradená ihlanovou pokrytou plechom.

V roku 1983 počas pôsobenia d.p. Jozefa Hrtúsa sa začala rozsiahla rekonštrukcia kostola. Murovaný korpus hlavného oltára bol čiastočne rozobratý a bolo vytvorené nové oltárne teleso z mramoru. Pritom boli odstránené aj dva bočné oltáre. Podlaha svätyne i lode bola vydláždená mramorom.

Ďalšie opravy mali už len charakter údržby.

 

Pridaj komentár