História

Obec sa prvýkrát spomína v listine kráľa Karola Roberta z roku 1340, kde sa uvádza ako “possessio Connyce”.Pravdepodobne vznikli na ostatkoch staršieho osídlenia alebo neďaleko neho aj dlhší čas pred rokom 1250, keď vznikol Ľupčiansky hrad, k majetku ktorého Podkonice patrili ako poddanská obec.

Ľupčiansky hrad na začiatku nemal iba obrannú funkciu, ale slúžil aj na ubytovanie kráľa a jeho družiny počas poľovačiek v rozsiahlych častiach Zvolenského lesa (zasahujúceho do priestoru chotárov dnešných obcí Slovenská Ľupča, Podkonice, Priechod a Moštenica).

Obyvateľov Koníc  prinútila presťahovať,  nejaká závažná príčina. Predpokladá  sa, že  premiestenie obce z Ravných Koníc do dnešného priestoru udialo na prelome 13. a 14. storočia najneskoršie v prvej štvrtine až v prvej tretine 14. storočia, pričom starý názov obce sa používal ešte dlhší čas, prípadne sa používal popri novom názve.

Obec tvorí skupinu dedín tzv. banskobystrického salašníckeho typu. So salašníctvom súvisí výroba salašníckeho riadu: zvoncov, fujár, črpákov. Už v roku 1912 zachycoval v obci na fonograf ľudové piesne hudobný skladateľ Béla Bartók. V obci čerpali námety Jozef Gregor Tajovský, Alexander Mojzes a maliar Martin Benka.

Obec Podkonice,  leží na úpätí južných svahov Nízkych Tatier v nadmorskej výške 520 mnm. Patrí do okresu Banská Bystrica a je súčasťou stredoslovenského horského regiónu ľudovej kultúry. V roku 2000 sa obec stala členom “Mikroregiónu pod Panským dielom”. Členmi sú obce Baláže, Kynceľová, Nemce, Podkonice, Priechod, Selce a Slovenská Ľupča. Celková rozloha mikroregiónu je 110km2, leží v rozpätí nadmorských výšok 360 – 1250mnm a v jeho obciach žije cca 8250 obyvateľov. Na tomto území je množstvo prírodných krás, kultúrneho dedičstva a mnoho možností na rekreáciu a športové vyžitie.

Počet obyvateľov k 31.12.2011: 867, z toho:

  • muži : 408
  • ženy : 459

Pridaj komentár