Podkonice na Tri Krále

igovän book

Tri Krále. Dievky a menšie dievčatá chodili na sviatok Troch Kráľov trikráľovať. Jedna z nich bola zavinutá do čepca ako žena, ostatné boli v kroji ako dievky. Tá ktorá bola v čepci, chodila vopred. Navštevovali domy,  kde mala niektorá z nich rodinu.  Začepčená sa pozdravila,  v izbe zavrtela a zaujúkala : Ujujúúúúú, či ma vezňete za  ňevestu a muojho muža za paholka ?! To bola celá hra.

Domáci ich potom obdarovali. Tej ktorá bola z rodiny dali osobitný peňažný väčší alebo menší dar podľa stupňa príbuznosti a aj do spoločného cechu (rovnaká veková skupina ) dali menší príspevok. Večer si dievky  za nazbierané peniaze spravili pohostenie.  Prišli mládenci s harmonikou a bolo veselo .

Na Troch Kráľov  chodievali do Podkoníc aj šiatre ( stánky)  s medovníkmi, tzv. medovnikár, od ktorého si kupovali mladí zaľúbenci medovníkové srdcia.  Čím väčšia srdce dievka dostala, tým väčšia bola láska, ale aj honor; nič za to, že ho prípadne na druhý deň sliepky zožrali. 😉

V deň Troch Kráľov sa varievali v Podkoniciach,  skoro v každom dome rezance s makom. Rezance preto, aby boli klasy dlhé ako rezance a s makom preto, aby ich bolo ako maku.

Dušan Koctúr hanimreje    Zdroj: kniha Podkonice  str. 271/272

 

Komentáre sú uzavreté