Zápisnica RZ 20.5.2015

skola_logoZápis z rodičovského združenia
Stretnutie rodičov detí zo ZŠ a MŠ v Podkoniciach sa uskutočnilo 20. mája 2015 o 17:00.
Na združení sa prejednávalo a diskutovalo o nasledovných bodoch:
1. Zmena riaditeľky školy
Na pozíciu riaditeľky školy bolo vypísané výberové konanie.
2. Tonkovičove slávnosti 31. 05. 2015 14:00
Pokyny pre rodičov: generálna skúška detí z MŠ a ZŠ sa bude konať 30. 05. 2015 (sobota), 14.00 deti nemusia prísť v krojoch

V deň Tonkovičovych slávností (nedeľa) je potrebné prísť s deťmi o 13:15 pred šatne nad futbalovým ihriskom. Deti majú prísť už oblečené v kroji, ktorý dostanú v MŠ + doniesť bledé cvičky. Aj tento rok bude na slávnostiach stánok v réžii ZŠ a MŠ, v ktorom budú môcť deti spolu s rodičmi zdobiť medovníčky. Prosíme šikovné maminky o pomoc formou donesenia upečených (nezdobených) medovníkov na miesto stánku.

3.Plavecký výcvik
MŠ 25. 05. 2015 – 29. 05. 2015 Fuggerov dvor
Vzhľadom k tomu, že je momentálne v MŠ veľká chorobnosť detí vrátane tých, ktoré boli prihlásené na plavecký výcvik, prosíme rodičov, aby informovali p. riaditeľku Mgr. Zuzanu Dobríkovú do piatku 22. 05. 2015 9:00 o účasti, resp. neúčasti svojich detí na tomto výcviku.

V prípade nízkeho záujmu sa pravdepodobne výcvik konať nebude. O konaní/nekonaní výcviku budú všetci rodičia prihlásených detí informovaní prostredníctvom sms. Pre vrátenie peňazí z výcviku je potrebné doniesť potvrdenie od lekára o chorobe Vášho dieťaťa.
V prípade konania sa plaveckého výcviku – odchod z MŠ o 8:30, príchod cca o 11:30. Prosíme rodičov, aby ráno doniesli pre svoje deti aj podsedáky do auta a niečo na pitie (desiatu nie je potrebné baliť, keďže po príchode budú deti hneď obedovať).
ZŠ 26. 05. 2015 – 29. 05. 2015 Plaváreň Štiavničky
Odvoz detí zo ZŠ zabezpečuje p. farár (okrem stredy), kedy odvoz zabezpečí p. riaditeľka Zuzana Dobríková a p. Linda Mesíková.
Cena 20 eur + každodenné poplatky na mieste výcviku.
(veľká chorobnosť – nekoná sa)

4.Školské sady DAFFER

Dávame do pozornosti rodičom školákov zvýhodnenú ponuku školských sád (potrieb) spoločnosti DAFFER, ktoré si môžu objednať cez p. riaditeľku (u nej nájdete aj letáky). Zakúpením týchto výrobkov podporíte ZŠ tým, že ZŠ za to dostane províziu vo forme iných školských potrieb a pomôcok (napr. kancelárskeho papiera atď.). Prosíme rodičov, aby do 25. 05. 2015 (pondelok) nahlásili svoj prípadný záujem u p. riaditeľky.

5. Súťaž „Ľupčiansky čitárik“ (ZŠ)
Literárna súťaž Ľupčiansky čitárik sa uskutoční 28. 05. 2015 (štvrtok), keď bude prebiehať aj plavecký výcvik. Ohľadom organizačných pokynov sa treba dohodnúť s p. riaditeľkou.

6.Vyhodnotenie dotazníka
Dotazník, ktorý bol zaslaný rodičom detí ZŠ a MŠ vyplnilo 5 rodičov, takže sa nedá hovoriť o veľkej výpovednej hodnote. Cieľom dotazníka bolo zistiť spokojnosť, resp. nespokojnosť rodičov s fungovaním ZŠ s MŠ + ich názory na určité oblasti.

Nízka účasť na vypĺňaní dotazníka mohla byť spôsobená aj technickými ťažkosťami pri vypĺňaní. Pre budúcnosť prosíme všetkých rodičov, aby v takomto prípade kontaktovali vedenie, prípadne iný personál školy a informovali ho o danom probléme.

7.Nové knihy o výchove v MŠ
V MŠ máme 2 nové knihy o výchove – rodičia si ich môžu v prípade záujmu požičať.

8. Elektronické platenie poplatkov v MŠ a ZŠ vrátane stravy
Niektorí rodičia by prijali možnosť platenia školských poplatkov vrátane stravy elektronickou formou. Preto prosíme rodičov, ktorí majú záujem, aby sa zapísali (nahlásili) u p. Alenky Turčanovej alebo Martušky Gregorovej.

9. výročie školy (stretnutie p. starostu a členov Rady školy)
Stretnutie ohľadom organizácie 45. výročia školy sa bude konať 26. 05. 2015 alebo 27. 05. 2015 – dátum a čas upresní p. starosta.

V Podkoniciach 20. 05. 2015

Komentáre sú uzavreté