Náučný chodník z dediny na Pleše

Stále nám ostávajú niektoré nevyriešené projekty, za ktoré už máme peniaze na účte. 3500 eur sme dostali z Banskobystrického samosprávneho kraja od poslancov z komisie cestovného ruchu. Naša spoluúčasť je 1750 eur. Do konca roka musíme vybudovať náučný chodník z dediny až na Pleše. Poslanci však stále neodklepli finančné zapojenie sa do tohto projektu a mňa veľmi mrzí, že svojou nečinnosťou blokujú rozvoj cestovného ruchu v našej obci. Rovnako máme na účte aj 5000 eur na vybudovanie kamerového systému. Naša spoluúčasť je 1600 eur. Aj tento projekt sa musí dokončiť do konca roka. Avšak ani tu nám poslanci neodklepli finančnú spoluúčasť. Verím, že obe veci sa podarí dotiahnuť do úspešného konca počas októbra, kedy sa znovu zídeme a budeme rokovať. Veď tieto projekty prispejú k zlepšenia života v našej obci!

Komentáre sú uzavreté