Prihlasovanie na sv. omše 4. 10. 2020

Milí veriaci, sme radi že napriek zhoršujúcej sa situácii, môžeme spoločne sláviť svätú omšu, hoci nás môže byť najviac päťdesiat. Ceníme si zdravie ostatných a preto každý z nás bude na svätej omši s rúškom, budeme dbať na dezinfekciu rúk a zachováme bezpečný odstup minimálne 2 metre t.j. budeme sedieť len na označených miestach v laviciach. Upozorňujeme, že limit sa tento raz vzťahuje na všetkých ľudí na jednej sv. omši (vnútri + vonku) a sú do neho zahrnutí aj kňaz, kostolník, asistencia a podobne. Preto nie je vhodné, aby ľudia stáli aj vonku. Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných bohoslužbách. Dišpenz platí od 1. októbra, až do odvolania. 

Uvažovali sme nad tým, ako vyhovieť čím viacerým. Po porade a po zvážení skúseností z prvej vlny, sme sa rozhodli pre 3 sv. omše (7:30 hod., 9:00 hod., 10:30 hod.) a pre nasledujúci model:

1. Veriaci sa budú na svätú omšu prihlasovať. Chceme predísť sklamaniu mnohých, ktorí by s nádejou prišli na svätú omšu, no dvere kostola by boli zamknuté, pretože ich predbehli iní. Nižšie nájdete link na prihlasovaciu tabuľku na najbližšiu nedeľu. Prosíme, aby ste boli ohľaduplní a mená v online tabuľke neprepisovali.
2. Obnovíme svätú omšu pre seniorov. Veriacim nad 65 rokov odporúčame, aby radšej zostali doma a svätú omšu sledovali prostredníctvom médií alebo nášho streamu. Pre tých, ktorí predsa len prídu, sme vyhradili svätú omšu v nedeľu o 7:30.
3. Obnovujeme priamy prenos svätej omše z našej farnosti, ktorú vám prinesieme vždy v nedeľu o 9:00 hod.

Link na prihlasovaciu tabuľku – nedeľa 4.10.2020:
– LINK  – KLIKNITE SEM –  

Zapísaním do tabuľky:

  1. Vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby zabezpečenia liturgie počas opatrení proti pandémii COVID-19 a s ich zverejnením v online tabuľke Farnosti Podkonice.
  2. Zaväzujem sa zachovávať všetky hygienické zásady, najmä nosenie rúška, dezinfekciu rúk a udržiavanie bezpečného odstupu od ostatných osôb.
  3. Prehlasujem, že spĺňam stanovené kritériá, nebola mi nariadená karanténa, nemám zvýšenú teplotu a nepozorujem na sebe príznaky ochorenia. V prípade, že by takéto okolnosti nastali, na svätú omšu v prihlásenom termíne neprídem.  

Komentáre sú uzavreté