Denný poriadok

6.30 hod. – otvorenie materskej školy
– schádzanie detí; hry a hrové činnosti (podľa priania a predstáv detí; navodené, priamo i nepriamo usmernené); plánovanie/navrhovanie aktivít; individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity; edukačné aktivity; osobná hygiena; individuálne jazykové chvíľky; ranný kruh – rozhovory, diskusie atď.,

– pohybové a relaxačné cvičenia

8.45 – 9.15 hod. – činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), desiata (stolovanie)
– edukačné aktivity; výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, atď., aktivity realizované formu hry (jej edukačný zámer korešponduje so ŠkVP a ŠVP),

– pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okoli, prípadne realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým atď.),

11.45 – 12.15 hod. – činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), obed (stolovanie).
– odpočinok (jeho dĺžka je závislá od potrieb detí – minimálne 0,5 hodiny).

14.30 – 15.00 hod. – činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), olovrant (stolovanie).
– hry a hrové činnosti do postupného odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí; navodené, priamo i nepriamo usmernené); individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity; edukačné aktivity; individuálne jazykové chvíľky; hodnotenie dňa .

16.15 hod. – koniec prevádzky materskej školy

ČO BY ĎIEŤA MALO VEDIEŤ PRED NÁSTUPOM DO MŠ
• obúvať a vyzúvať si samo papučky a topánky (šnúrky zaviaže pani učiteľka)
• poznať si svoje oblečenie (všetko by malo byť pre každý prípad podpísané)
• obliekať a vyzliekať si tričko, nohavice, ponožky (učiteľka pripraví, nasmeruje, pomôže, ale dieťa by sa malo snažiť)
• vydržať sedieť pri jedle za stolom
• jesť ovocie a zeleninu (pokiaľ nie je dieťa alergik)
• samo sa najesť lyžicou
• piť z pohára
• umývať si ruky mydlom, utierať sa do uteráka, vedieť si čistiť zuby, vedieť pustiť vodu z kohútika (niektoré škôlky už majú pákové batérie)
• používať záchod – včas dôjsť, utierať si zadoček (plienky sa v žiadnom prípade v škôlke nepoužívajú)
• používať vreckovku, vysmrkať sa
• vedieť chodiť po schodoch
Nezabudnite, že od zápisu do nástupu do škôlky je ešte dosť času. Je zbytočné sa teraz trápiť tým, že to dieťa ešte nevie. Obliekanie sa lepšie trénuje na jar, keď už nie je toľko vrstiev; a i topánky sú jednoduchšie. Pomaličky nacvičujte to, čo dieťa zvláda ťažšie.

Pridaj komentár