Obecná knižnica

knihaObecná knižnica v našej obci existuje už mnoho rokov a hoci už vystriedala viac miest, stále zostáva vynikajúcou a lacnejšou alternatívou pri hľadaní zábavy aj poučenia v knihách. Knižničný fond je neustále rozširovaný o nové tituly či už z beletrie alebo odbornej literatúry. Pri nákupe titulov sa snažíme vychádzať v ústrety najmä žiadostiam čitateľov, veď sme tu pre nich.
Aby sa služby knižnice ešte zlepšili, aktualizovali sme aj knižničný a výpožičný poriadok a pár nasledujúcich výňatkov z neho odpovedá na najčastejšie otázky:

Kto si môže požičať knihu?
Služby knižnice môže registrovaný čitateľ knižnice využívať na základe svojho platného čitateľského preukazu.

Na aký čas si môže knihy požičať a koľko ich môže byť?
Výpožičná lehota je 60 kalendárnych dní a čitateľ si ju môže ešte pred skončením predĺžiť. Môže mať vypožičaných najviac 10 dokumentov.

Ako sa evidujú vypožičané knihy?
Knižnica vedie evidenciu výpožičiek dokumentov a ich vrátenia elektronicky aj v papierovej forme tak, aby bola zaručená ich preukázateľnosť konkrétnemu čitateľovi.

Čo sa stane, ak knihu nevrátim?
Ak čitateľ nevráti dokument v stanovenej lehote je povinný zaplatiť pokutu podľa nasledovných pravidiel:
– po obdržaní prvej upomienky a nevrátení dokumentu do 30 dní je čitateľ povinný zaplatiť pokutu 5 € za upomienkovaný dokument;
– po obdržaní druhej upomienky a nevrátení dokumentu do 14 dní je čitateľ povinný zaplatiť celú nadobúdaciu sumu upomienkovaného dokumentu.

Ak sme neodpovedali na všetky vaše otázky, alebo vás zaujali, tešíme sa na vás v obecnej knižnici dvakrát týždenne v pondelok a štvrtok od 18:30 do 20:00.

Komentáre sú uzavreté