Podkonický spravodaj 2 / 2018

Februárové číslo spravodaja vychádza v neskoršom termíne. Je to z toho dôvodu, že jeho vydanie bolo viackrát pozastavené, napriek tomu, že sa redakčná rada jednoznačne zhodla na uzavretí čísla a jeho tlači. Navyše bolo číslo dodatočne upravované a dopĺňané o reakcie a komentáre. Z týchto dôvodov za obsahovú stránku vydania, redakčná rada nemôže prevziať zodpovednosť.   Continue reading

Podpora pre organ v Španej Doline

Aj tento rok nadácia VÚB, a.s. vyhlasuje hlasovanie v rámci ktorého podporí víťazný projekt rekonštrukcie organa. V našej BB diecéze sme sa rozhodli podporiť organ na Španej Doline. Svoj hlas môžeš zaregistrovať do nedele 25.2. na odkaze https://www.nadaciavub.sk/poklady/?dielo

Continue reading

Farské oznamy 19. 02. 2018 – 25. 02. 2018

 • Starostlivosť o kostol má skupina č. 10 Jany Gregorovej
 • úloha pre deti – nakresliť svadbu
 • V pôstnom období môžeme získať odpustky, pokiaľ splníme obvyklé podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca) a pomodlíme sa pred zastaveniami v kostole alebo na kalvárii krížovú cestu. Tiež kto sa v piatok pomodlí pred krížom alebo obrazom ukrižovaného Pána Ježiša modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu.
 • Počas pôstu môžete podporiť Yvonne. Continue reading

Pôst nie je diéta

Pravdepodobne každý z nás zažil situáciu, kedy si chcel kúpiť nejakú novú vec, povedzme nábytok. Tešíme sa na tú chvíľu, keď nám ho dovezú domov, plánujeme, kde si čo dáme, šetríme si naň, listujeme katalógy a vyberáme, aký by sa nám najlepšie hodil. Lenže skôr ako ho dáme na svoje nové miesto musíme vyriešiť, kam Continue reading

Farské oznamy 12. 02. 2018 – 18. 02. 2018

 • Starostlivosť o kostol má skupina č. 9 Renáty Budajovej
 • úloha pre deti – nakresliť prinesenie p. Ježiša do chrámu
 • Dnes je zbierka na charitu
 • V stredu je prísny pôst – treba sa zdržiavať mäsitého pokrmu a cez deň sa len raz dosýta najesť.
 • V pôstnom období môžeme získať

  Continue reading