Farské oznamy 19. 06. 2017 – 25. 06. 2017

  • Starostlivosť o kostol má skupina č. 11 Kataríny Chovanovej

  • Ďakujem všetkým spevákom, deťom, hasičom i ľuďom čo chystali oltáriky.
  • Budúcu nedeľu bude sv. omša pri kaplnke – v prípade dažďa v kostole.

Continue reading

Spoločenstvo Shekinah v Podkoniciach

Spoločenstvo laikov pri redemptoristoch pod názvom Shekinah tvoria mladí ľudia a mladé rodiny s deťmi z Banskej Bystrice a blízkeho okolia. Shekinah je hebrejské slovo, ktoré znamená zjavovanie Božej prítomnosti. Poslaním spoločenstva je spolupracovať na misijnej činnosti redemptoristov a vytvárať priestor, Continue reading

Podkonický spravodaj 6 / 2017

Z júnového čísla Podkonického spravodaja vyberáme:
– Tonkovičove slávnosti
– Spolupráca s ekonomickou fakultou UMB
– Uznesenie z OZ z 10.04.2017
– Máj v našej škole
– Spoločenstvo Shekinah v Podkoniciach 
Continue reading

Výber fotografií za mesiac máj

Ktoré fotografie nás zaujali v máji? Teplé počasie? Tonkovičove slávnosti?  Chýba Vám niečo na fotografiách? Chcete tiež ukázať a podeliť sa s ostanými? Neváhajte a posielajte fotografie na michal.vrab@gmail.com. Podkonice obrazom je v mesačných cykloch výber diania obrazovou formou. Začiatkom nového mesiaca, uverejníme 20-30 Continue reading

Farské oznamy 05. 06. 2017 – 11. 06. 2017

  • Starostlivosť o kostol má skupina č. 9 Renáty Budajovej
  • Úloha pre deti: nakresliť Pána Ježiša a sv. Petra
  • Zbierka na masmédia činila 150 €.
  • S radosťou vám oznamujem, že 9. 6. 2017 v Bratislave chce uzavrieť manželstvo Jana Slobodníková s Martinom Böhmom. Odporúčam snúbencov vašim modlitbám.

Continue reading