Pozvánka na predstavenie 7 projektov námestia a 14 projektov Niva zástavba

Jesenný čas tak trochu patrí k zbere úrody. Aj my už žneme plody našej práce. Ako sme vás informovali v minulom roku, podarilo sa nám nadviazať úzku spoluprácu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, fakultou architektúry. Vďaka pani dekanke fakulty doc. Ing. arch. Ľubici Vitkovej, PhD. boli naše myšlienky pretavené do reality. Študenti 3. ročníka dostali za cieľ svojich bakalárskych prác pripraviť Návrh stavebného Continue reading

Pokládka novej vody – začiatok prác

Od utorka 17. októbra 2017 začínajú stavebné práce na pokládke nového vodovodného potrubia v centre našej obce. Obec Podkonice zabezpečuje podľa dohody s StVPS, a.s. odstránenie asfaltového časti chodníka od strednej zastávky po hornú zastávku. Bude sa robiť ľavá časť vozovky (pohľad severný). Následne od budúceho týždňa t.j. od 23. októbra Continue reading

Farské oznamy 16. 10. 2017 – 22. 10. 2017

  • Starostlivosť o kostol majú rodičia birmovancov – upratovať budeme v sobotu o 9.00

  • Sviatosť birmovania bude v našej farnosti 12.11.2017 o 10.30 hod.
  • Dnes po sv. omši budeme mať stretnutie birmovancov
  • Budúcu nedeľu bude zbierka na misie

Continue reading

Pokládka novej vody a dokončenie chodníka

Pokládka novej vody (a dokončenie chodníka) – pokračovanie nekonečného príbehu.       V obci už ďalší mesiac čakáme na príchod vodárov. Džentlmentské dohody akoby neplatili. Sľuby, ktoré počúvam na rokovaniach sú nekonečné. Verím, že ten o príchode budúci týždeň bude platiť. Ani búchanie po stole a zvýšený hlas nepomáha. Continue reading

Zrušený projekt lividácie čiernej skládky Zamočilá

Naša obec podala v apríli žiadosť na Enviromentálny fond na likvidáciu čiernej skládky „za Močilá“, ktorá už patrí (tak ako celý náš kataster) do územia Nízkotatranského národného parku. Táto zemou zavozená kopa skrýva veľmi veľa odpadu, ktorý sme tam nanosili počas dlhých rokov. Skládka bola v rokoch Continue reading