Chodník – vec verejná

Milí občania, v októbrovom čísle Podkonického spravodaja z roku 2016 nám v súvislosti s rekonštrukciou chodníka, obecný úrad slovami starostu obce vysvetľuje, ako nie je možné osádzať obrubníky pre chodník od strednej po hornú zastávku, lebo by im hrozilo „zrútenie“. Uverejnený bol nasledovný text: Pokračovať v čítaní

Farské oznamy 18. 06. 2018 – 24. 06. 2018

• O starostlivosť o kostol prosím skupinu č. 4 Emílie Kukučkovej

• 8. – 14. 7. 2018 organizujeme farský letný tábor, prihlášky sú v sakristii alebo tu.

• Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela sv. Otca.

• Dnes o 17.00 budú naši školáci hrať divadlo v KD.

Pokračovať v čítaní

Divadelný večer – pozvánka

Pozývame všetkých divadluchtivých na
DIVADELNÝ VEČER, ktorý sa uskutoční
v nedeľu 17. júna 2018 o 17:00 hod.
v Kultúrnom dome v Podkoniciach.

Môžete sa tešiť na nasledovné divadlá:
Pokračovať v čítaní

Farské oznamy 11. 06. 2018 – 17. 06. 2018

• O starostlivosť o kostol prosím skupinu č. 3 Emílie Beňovej

• 8. – 14. 7. 2018 organizujeme farský letný tábor, prihlášky sú v sakristii alebo na tejto stranke

• Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela sv. Otca.

Pokračovať v čítaní

Farské oznamy 04. 06. 2018 – 09. 06. 2018

• O starostlivosť o kostol prosím skupinu č. 2 Kataríny Hošalovej.

• Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali pri výmene dverí, slávnosti Božieho Tela a Krvi i dnešnej slávnosti.

• Budúcu nedeľu bude sv. omša pri kaplnke Božského Srdca – poprosím chlapov, aby pomohli doniesť lavičky pred sv. omšou.

• 8. – 14. 7. 2018 organizujeme farský letný tábor, prihlášky sú v sakristii alebo na internete.

Pokračovať v čítaní