Výber fotografií za júl a august 2017

Ktoré fotografie nás zaujali v jlete?  Chýba Vám niečo na fotografiách? Chcete tiež ukázať a podeliť sa s ostanými? Neváhajte a posielajte fotografie na michal.vrab@gmail.com. Podkonice obrazom je v mesačných cykloch výber diania obrazovou formou. Začiatkom nového mesiaca, uverejníme 20-30 Continue reading

Farské oznamy 18. 09. 2017 – 24. 09. 2017

  • Starostlivosť o kostol skupina č. 11 Kataríny Chovanovej
  • Dňa 16. septembra 2017 sa pastier tejto diecézy, biskup Marián Chovanec dožil okrúhleho životného jubilea 60 rokov života a 18. septembra 2017 si pripomínal 18. výročie svojej biskupskej vysviacky. Prosím Vás, drahí bratia a sestry o modlitby za neho, aby mu Pán Boh dal všetky potrebné milosti pre jeho dôležitú službu pre spásu ľudských duší.

Continue reading

RIDE UPHILL & TOUR 2017 – pozvánka

V sobotu 30.9.2017 vás pozývame do Podkoníc na RIDE UPHILL & TOUR 2017. Príďte si zapretekať do vrchu, občerstviť sa a podľa chuti si ešte užiť s nami poobedňajšiu cyklotúru.

Časový harmonogram:   Continue reading

Podkonický spravodaj 9 / 2017

Zo septembrového čísla Podkonického spravodaja vyberáme:
– Opravený obecný rozhlas
– Havária komínovej sústavy v škole
– Farský deň
– Island
– Deň futbalu v Podkoniciach  Continue reading

Farské oznamy 11. 09. 2017 – 17. 09. 2017

  • Starostlivosť o kostol skupina č. 10 Jany Gregorovej

  • Poprosím rodičov birmovancov, keby mohli ostať teraz po sv. omši v kostole na krátku poradu
  • V pondelok by som poprosil o pomoc vo fare.
  • V piatok je sviatok Sedembolestnej Panny Márie – farnosť Priechod pozýva na sv. omšu o 10.30. Po nej je pripravené občerstvenie.

    Continue reading