Category Archives: Inštitúcie

Inštitúcie

Farské oznamy 27. 11. 2017 – 04. 12. 2017

 • Starostlivosť o kostol má skupina č. 9 Renáty Budajovej
 • Budúcu nedeľu po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí vo fare
 • Budúcu nedeľu si môžete doniesť požehnať adventný veniec
 • Zbierka na misie činila 210,- €
 • V piatok budem spovedať našich chorých od 8.00
 • Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude v sobotu 16.12. 2017 od 9.00 – 11.00

Continue reading

Ihrisko a oddychová zóna alebo iba zarastená tráva?

Informácie k ihrisku a oddychovej zóne pri bytovke.Celý projekt spadá pod trochu krkolomný názov: Projekt – Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Podkonice. Continue reading

Farské oznamy 20. 11. 2017 – 26. 11. 2017

 • Starostlivosť o kostol má skupina č. 8 Márie Ivaničovej
 • V sakristii si môžete vyzdvihnúť prihlášky na 1. sv. prijímanie. Vyplnené prihlášky treba doniesť do 1.12. 2017
 • Dnes je zbierka na seminár

Continue reading

Uzatvorená cesta do Priechoda

Od stredy do štvrtku t.j. od  8.11. – 9.11. 2017 bude z dôvodu opravy výtlkov UZATVORENÁ CESTA DO PRIECHODA. Žiadame vás, aby ste túto cestu vôbec nevyužívali, pretože nebude možné vôbec prejsť. Využite hlavnú cestu III/2425 cez Slovenskú Lupču. 

Farské oznamy 06. 11. 2017 – 12. 11. 2017

 • Starostlivosť o kostol má skupina č. 6 Vladimíry Turčanovej
 • Môžete si zakúpiť sviečku za nenarodené deti za príspevok 1,- €
 • Počas týchto dní môžeme získať odpustky pre duše v očistci:
  • pokiaľ sme po sv. spovedi, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a do 8.11 – navštíviť cintorín a pomodliť sa za zosnulých
 • Detské sv. omše budú bývať od novembra v piatky. V sakristii si môžete vyzdvihnúť prihlášky na 1. sv. prijímanie. Vyplnené prihlášky treba doniesť do 1.12. 2017

  Continue reading