Category Archives: Inštitúcie

Inštitúcie

Farské oznamy 26. 06. 2017 – 02. 07. 2017

 • Starostlivosť o kostol má skupina č. 1 Jozefíny Gregorčokovej

 • Vo štvrtok je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, tento deň je i zbierka na dobročinné diela sv. otca.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude prezentácia fotiek z púte vo Fatime.
 • V sobotu bude sv. omša večer s nedeľnou platnosťou – tí čo idete na turistiku, využite túto možnosť

Continue reading

Farské oznamy 19. 06. 2017 – 25. 06. 2017

 • Starostlivosť o kostol má skupina č. 11 Kataríny Chovanovej

 • Ďakujem všetkým spevákom, deťom, hasičom i ľuďom čo chystali oltáriky.
 • Budúcu nedeľu bude sv. omša pri kaplnke – v prípade dažďa v kostole.

Continue reading

Spoločenstvo Shekinah v Podkoniciach

Spoločenstvo laikov pri redemptoristoch pod názvom Shekinah tvoria mladí ľudia a mladé rodiny s deťmi z Banskej Bystrice a blízkeho okolia. Shekinah je hebrejské slovo, ktoré znamená zjavovanie Božej prítomnosti. Poslaním spoločenstva je spolupracovať na misijnej činnosti redemptoristov a vytvárať priestor, Continue reading

Farské oznamy 05. 06. 2017 – 11. 06. 2017

 • Starostlivosť o kostol má skupina č. 9 Renáty Budajovej
 • Úloha pre deti: nakresliť Pána Ježiša a sv. Petra
 • Zbierka na masmédia činila 150 €.
 • S radosťou vám oznamujem, že 9. 6. 2017 v Bratislave chce uzavrieť manželstvo Jana Slobodníková s Martinom Böhmom. Odporúčam snúbencov vašim modlitbám.

Continue reading

Farské oznamy 15. 05. 2017 – 21. 05. 2017

 • Starostlivosť o kostol má skupina č. 6 Vladky Turčanovej

 • V utorok a stredu budú sv. omše o 17.00, budúcu nedeľu kvôli Tonkovičovým slávnostiam o 10.00!
 • Túto sobotu – 20. mája bude pod Pamätníkom SNP deň rodiny – pripravené rôzne súťaže i program pre deti.
 • Počas mojej neprítomnosti sa môžete obrátiť na priechodského p. farára 0907365781/048418913 Continue reading