Category Archives: Farský úrad

Farský úrad

Pôst nie je diéta

Pravdepodobne každý z nás zažil situáciu, kedy si chcel kúpiť nejakú novú vec, povedzme nábytok. Tešíme sa na tú chvíľu, keď nám ho dovezú domov, plánujeme, kde si čo dáme, šetríme si naň, listujeme katalógy a vyberáme, aký by sa nám najlepšie hodil. Lenže skôr ako ho dáme na svoje nové miesto musíme vyriešiť, kam Continue reading

Farské oznamy 12. 02. 2018 – 18. 02. 2018

 • Starostlivosť o kostol má skupina č. 9 Renáty Budajovej
 • úloha pre deti – nakresliť prinesenie p. Ježiša do chrámu
 • Dnes je zbierka na charitu
 • V stredu je prísny pôst – treba sa zdržiavať mäsitého pokrmu a cez deň sa len raz dosýta najesť.
 • V pôstnom období môžeme získať

  Continue reading

Farské oznamy 05. 02. 2018 – 11. 02. 2018

• Starostlivosť o kostol má skupina č. 8 Márie Ivaničovej
• Úloha pre deti – nakresliť prinesenie p. Ježiša do chrámu
• Budúcu nedeľu je zbierka na charitu
• Pozývam Vás na divadelné prestavenie o 17.00 do Kultúrneho domu.

 

Continue reading

Farské oznamy 29. 01. 2018 – 04. 02. 2018

• Starostlivosť o kostol má skupina č. 7 Márie Čemanovej
• Úloha pre deti – nakresliť obilie (žatvu)
• V piatok budem chodiť chorých spovedať od 8.00
• V piatok po sv. omši budem udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla – môžete si doniesť na požehnanie hromničné sviece  Continue reading

Farské oznamy 15. 01. 2018 – 21. 01. 2018

 • Starostlivosť o kostol má skupina č. 5 Márie Vrábovej ml.
 • Ďakujem všetkým za reprezentáciu farnosti pri modlitbe sv. ruženca do rádia Lumen.
 • úloha pre deti – nakresliť uzdravenie ochrnutého
 • Dnes v nedeľu budeme pokračovať v požehnávaní domov
 • od 18. do 25. januára bude prebiehať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Continue reading