Category Archives: Farský úrad

Farský úrad

Farské oznamy 16. 10. 2017 – 22. 10. 2017

 • Starostlivosť o kostol majú rodičia birmovancov – upratovať budeme v sobotu o 9.00

 • Sviatosť birmovania bude v našej farnosti 12.11.2017 o 10.30 hod.
 • Dnes po sv. omši budeme mať stretnutie birmovancov
 • Budúcu nedeľu bude zbierka na misie

Continue reading

Farské oznamy 09. 10. 2017 – 15. 10. 2017

 • Starostlivosť o kostol skupina č. 3 Emílie Beňovej
 • Sviatosť birmovania bude v našej farnosti 12.11.2017 o 10.30 hod.
 • Dnes po sv. omši budeme mať stretnutie birmovancov
 • Farnosť Slovenská Ľupča pozýva v piatok 13. októbra 2017 na modlitbu sv. ruženca, sv. omšu a sviečkový sprievod ulicami dediny – bližší program na nástenke

  Continue reading

Farské oznamy 02. 09. 2017 – 08. 10. 2017

 • Starostlivosť o kostol skupina č. 2 Kataríny Hošalovej
 • Dnes bude prvonedeľná zbierka určená na dokončenie veže nášho kostola
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci, chorých budem spovedať od 8.00
 • Sviatosť birmovania bude v našej farnosti 12.11.2017 o 10.30 hod.

  Continue reading

Farské oznamy 18. 09. 2017 – 24. 09. 2017

 • Starostlivosť o kostol skupina č. 11 Kataríny Chovanovej
 • Dňa 16. septembra 2017 sa pastier tejto diecézy, biskup Marián Chovanec dožil okrúhleho životného jubilea 60 rokov života a 18. septembra 2017 si pripomínal 18. výročie svojej biskupskej vysviacky. Prosím Vás, drahí bratia a sestry o modlitby za neho, aby mu Pán Boh dal všetky potrebné milosti pre jeho dôležitú službu pre spásu ľudských duší.

Continue reading

Farské oznamy 11. 09. 2017 – 17. 09. 2017

 • Starostlivosť o kostol skupina č. 10 Jany Gregorovej

 • Poprosím rodičov birmovancov, keby mohli ostať teraz po sv. omši v kostole na krátku poradu
 • V pondelok by som poprosil o pomoc vo fare.
 • V piatok je sviatok Sedembolestnej Panny Márie – farnosť Priechod pozýva na sv. omšu o 10.30. Po nej je pripravené občerstvenie.

  Continue reading