Farské oznamy 7.-13.1.2013

ikona oznamy

• Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol: skupina č. 11 Márie Ivaničovej.
• V tomto týždni idem na dovolenku, z tohto dôvodu piatková katechéza nebude. V prípade duchovnej potreby sa obráťte naFÚ Priechod (418 91 31, 0907 365 781) alebo FÚ Sl. Ľupča (418 73 57, 0911 270 335).
• V sobotu o 18:00 bude stretnutie stredoškolákov na fare.
• V laviciach označených červenou páskou sa vo všedné dni kúri.
• Poriadok pristupovania ku sv. prijímaniu od prvých lavíc smerom dozadu a vo dvojiciach.

Dátum a čas Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
P7.1 Féria
U8.1 Féria
S9.1
18:00
Féria Za ženy modliace sa u pani Chabanovej
Š10.1 Féria
P11.1 Féria
S12.1
7:30
Féria  + rodičia Mária a Július a brat Ján
N13.1
9:00
Krst Krista Pána, sviatok Za všetkých farníkov

Všímavosť na prítomného Boha Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár

(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099).

Komentáre sú uzavreté