Farské oznamy 14.-20.1.2013

ikona oznamy

• Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol: skupina č. 12 Renáty Budajovej.
Farská púť do Sv. Zeme 16.4. – 23.4.2012, cena 700 eur, prihlasujte sa už tento týždeň u mňa alebo u Vladky Turčanovej.
• Počas tohto týždňa sa môžu stredoškoláci a starší prihlásiť na prípravu ku sviatosti birmovania. Dospelí samotní, pod 18 rokov osobne s rodičom.
• V stredu o 18:30 bude na fare „zamyslenie nad katechizmom“ pre strednú generáciu.
• V piatok o 10:00 bude na fare „kočíkové stretko“ mamičiek na materskej.
• V piatok o 16:00 bude katechéza pre deti po 1. sv. prijímaní.
• V laviciach označených červenou páskou sa vo všedné dni kúri.
• Poriadok pristupovania ku sv. prijímaniu od prvých lavíc smerom dozadu a vo dvojiciach.

Dátum a čas Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
P 14.1. Féria
U 15.1.
18:00
Féria + Peter Turčan
S 16.1.
18:00
Féria + Emília a Anton Randa
Š 17.1.
18:00
Sv. Antona, opáta, sviatok + rod. Anna a Alexander, deti a st. rodičia
P 18.1.
18:00
Féria Poďakovanie za dožité roky a prosba o Božie požehnanie
S 19.1.
7:30
Féria + rodičia Barlovci, Chabanovci a deti
N 20.1.
9:00
2. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov

Zaradenie sa do zástupu kajúcnikov Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár

(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099).

Komentáre sú uzavreté