Farská púť do Svätej Zeme

Jeruzalem

Všetkých našich farníkov pozývame na púť do Svätej zeme !

Naša farnosť organizuje púť do Sv. Zeme pre záujemcov z Podkoníc, príp. okolia. Púť je organizovaná cez cestovnú kanceláriu: AWERTRAVEL ( www.awertravel.sk)

SVÄTÁ ZEM

 Termín:                     16.04. – 23.04.2013      

 Cena: 675,- EUR  + obslužné 40,- Eur  (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)

V cene je zahrnuté:
– letenka Bratislava – Tel Aviv – Bratislava
– 7 x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
– doprava vo Svätej Zemi klimatizovaným autobusom
– odborný sprievodca – kňaz
– komplexné cestovné poistenie
– letiskové poplatky

Púte sú pripravované v spolupráci s Mons. Jánom Majerníkom

PROGRAM:

 1.deň: v ranných hodinách stretnutie skupiny na letisku s následným odletom z Bratislavy do Tel Avivu. Odchod autobusom do Betlehema a sv. omša.

2.deň: Jeruzalem – prehliadka mesta: návšteva Olivovej hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto); kostolík Dominus Flevit – miesto, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom; Getsemanská záhrada a  bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/; kostol hrobu Panny Márie; prehliadka Starého mesta – Krížová cesta (Via Dolorosa); bazilika Božieho hrobu, Kalvária – Golgota.

3.deň:  Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety; presun do Jeruzalema- Západný múr (múr nárekov); hora Sion – večeradlo a kostol usnutia Panny Márie

4.deň: Betlehem – bazilika Narodenia Ježiša Krista; Pole pastierov; jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu suvenírov.

5.deň: prehliadka Betánie – Lazarov hrob; prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta Jericho; hora pokušenia; návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Pre záujemcov je fakultatívny výlet  Massada a  Qumrán.

6.deň: prejazd do Galilee – návšteva Jardenitu /rieka Jordán/ – obnovenie krstných sľubov;  hora Blahoslavenstiev; Tabgha 1 – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb; Genezaretské jazero Tabgha 2 – miesto Primátu sv. Petra; Kafarnaum – dom sv. Petra a miestna  synagóga. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Večera a nocľah.

7.deň:  výstup na horu Tábor /peši, alebo taxíkom za 7,-USD/, prehliadka kostola Premenenia; Nazaret – bazilika Zvestovania a  kostol sv. Jozefa; Kána Galilejská –  miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby.

8.deň: odchod autokarom do Tel Avivu s následným odletom do Bratislavy.

Prihlásiť sa môžete u vdp. Jozefa Kuneša – tel. 048/ 4196896
alebo u Vladimíry Turčanovej – tel. 0908 798 834
Termín:  do 31.01.2013 !

Komentáre sú uzavreté