Málotriedka – plnohodnotná alternatíva tradičnej školy alebo symbol neefektívneho vzdelávania?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMilí rodičia budúcich prváčikov – oslovujeme vás ako vaši spoluobčania, ktorí si pred dvomi rokmi prešli podobným rozhodovaním o tom, kam zapísať svoje dieťa do školy.

Pri zodpovednom rozhodovaní sa o budúcnosti vášho dieťaťa vás iste bude zaujímať, ako si stoja málotriedky voči „štandardnej“ základnej škole. Sami pri bežnom prieskume zistíte, že skutočne relevantných (rozumejte autorizovaných) informácií o výhodách či nevýhodách málotriednych škôl je v našich končinách pomerne málo (pokiaľ je mi známe, na Slovensku sa tejto problematike nevenuje nikto). Preto sme sa rozhodli upozorniť vás na  príspevok s názvom žiak na málotriedke, v ktorom jedna z českých pedagogičiek Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D., spracovala dostupné zahraničné štúdie zamerané na málotriedky.

Veríme, že vám tento príspevok pomôže pri rozhodovaní, a že poctivo pouvažujete nad tým, čo je pre vášho budúceho prváčika najlepšie. Za nás môžeme povedať, že toto rozhodnutie neľutujeme a naša druháčka nám v škole robí len a len radosť.

Veríme, že naša škola tieto ťažké časy prežije a v nasledujúcich rokoch sa dočká väčšieho počtu žiakov.

Veríme, že nechcete byť tými, ktorí rozhodnutím prihlásiť svojho budúceho prváčika na základnú školu do Banskej Bystrice či do Slovenskej Ľupče priamo prispejú k zrušeniu našej školy. Určite chápete, že zrušenie školy ohrozí aj existenciu škôlky a školskej jedálne.

Veríme, že pre svoje deti chcete len to najlepšie, preto zoberiete do úvahy aj argumenty uvedené v spomenutom prieskume pani doktorky Trnkovej a rozhodnete sa podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Pani doktorka súhlasila so zverejnením svojho príspevku, ako aj s uverejnením svojich kontaktných údajov. V prípade záujmu ich nájdete v závere jej príspevku.

Jedno z posledných vyučovaní na našej škole v Podkoniciach?

 

One response to “Málotriedka – plnohodnotná alternatíva tradičnej školy alebo symbol neefektívneho vzdelávania?

  1. Pingback: Diskusia o budúcnosti našej školy | Naše Podkonice