Farské oznamy 28.1.–3.2.2013

ikona oznamy

• Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol: skupina č. 14 Kataríny Kostúrovej.
• V stredu o 18:45 bude na fare „zamyslenie nad katechizmom“ pre strednú generáciu.
• V piatok o 16:00 bude katechéza pre deti po 1. sv. prijímaní.
• V piatok o 18:45 bude na fare prvá katechéza pre birmovancov.
• V sobotu o 18:15 odchod do katedrály na modlitbu ruženca do Rádia Lumen o 19:15.

Dátum a čas Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
P 28.1. Sv. Tomáša Akvinského
spomienka
U 29.1.
18:00
Féria
(liturgicky voľný deň)
Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc Františkovi
S 30.1.
18:00
Féria + Mária Kostúrová, 1. výročie
Š 31.1.
18:00
Sv. Jána Bosca, kňaza
spomienka
+ Milan, rodičia Adela a Jozef, Júlia a Mikuláš,
zosnulí z rodiny Balkovej
Eucharistická adorácia
P 1.2.
18:00
Féria
1. piatok v mesiaci
17:00 – Eucharistická adorácia
+ Mária Ivaničová 1. výročie
S 2.2.
8:00
Obetovanie Pána, sviatok + Anna a Andrej Gregorčok
Požehnanie hromničných sviec (treba si ich priniesť)
N 3.2.
9:00
4. nedeľa
v období cez rok
Za všetkých farníkov

Objavovanie sily Božieho slova Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár

(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099).

Komentáre sú uzavreté