Farské oznamy 11.2.–17.2.2013

ikona oznamy

•    Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 2 Jozefíny Gregorčokovej.
•    V stredu po sv. omši o 18:45 bude „zamyslenie nad katechizmom“ pre dospelých
•    V piatok o 16:00 bude katechéza pre deti po 1. sv. prijímaní.na fare.
•    V piatok po sv. omši o 18:45 bude katechéza pre birmovancov.
•    V nedeľu po krížovej ceste 1. prípravné stretnutie pútnikov do Sv. Zeme.
•    Poďakovanie organizátorom obecnej zabíjačky a sprievodného programu za kultúrny priebeh celej akcie.
•    Možnosť podpory diecézneho Pamätníka nenarodených detí: milodar + zobrať si sviečku alebo CD (alebo oboje).
•    Pôstny ráz, popolcová streda, sviatosť zmierenia, odpustky pri modlitbe krížovej cesty.
•    Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
P 11.2. Féria
U 12.2. 18:00 Féria + Veronika a Viliam Patráš a deti
S 13.2.
18:00
Popolcová streda,
Deň pokánia, pôst
+ Angela a Ladislav, syn Dušan, ostatná rodina
Š 14.2.
18:00
Féria + Helena a Valentín Ivanič
Eucharistická adorácia
P 15.2.
18:00
Féria 17:30 – modlitba Krížovej cesty
+ Emília a Martin Šajban
S 16.2.
7:30
Féria Za ženy modliace sa prístrešie u Slobodníkov
N 17.2.
9:00
1. pôstna nedeľa Za všetkých farníkov
14:00 – modlitba Krížovej cesty

Rozhodnutie poslúchať Boha Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár

(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099).

Komentáre sú uzavreté