Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 6. februára 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMilí Podkoničania,

dňa 6. februára 2013 sme sa opäť stretli na obecnom úrade, aby sme prerokovali otázky týkajúce sa našej základnej školy s materskou školou. Pokiaľ máte záujem si prečítať zápisnicu zo stretnutia, nájdete ju tu.

Na stretnutí boli prerokované otázky týkajúce sa financovania našej školy a škôlky, ako aj problematika voľnočasových aktivít detí a mládeže. Prítomní sa zhodli na tom, že obec má stále záujem na zachovaní ZŠ s MŠ v Podkoniciach aj napriek problémom s jej financovaním.

Zároveň zo stretnutia vyplynuli pre prítomných niektoré úlohy, ktoré bude potrebné v dohľadnom čase zrealizovať.

 

2 responses to “Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 6. februára 2013