Farské oznamy 11.3.–17.3.2013

ikona oznamy

•    Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 6 Ľudmily Kostúrovej.
•    V stredu o 18:45 zamyslenie nad katechizmom pre strednú generáciu.
•    V piatok o 10:00 bude na fare „kočíkové stretko“ pre mamičky na materskej.
•    V piatok o 16:00 bude katechéza pre deti po 1. sv. prijímaní.
•    V piatok o 18:45 stretnutie birmovancov. Sobotné stretko stredoškolákov nebude.
•    Na budúcu nedeľu po krížovej ceste o cca 14:40 bude na fare 2. prípravné stretnutie pútnikov do Sv. Zeme. Do konca tohto týždňa je potrebné doplatiť 375 eur (VT).
•    Od utorka 19.3. budem zapisovať úmysly na sv. omše na mesiace apríl – jún.
•    Výzva k modlitbe za voľbu nového pápeža.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
P 11.3. Féria
U 12.3. 18:00 Féria + rodičia Anna a Jozef, dcéra a zaťovia
S 13.3.
18:00
Féria + Mária Kordošová
Š 14.3.
18:00
Féria + manželia Emília a Anton a brat Viliam
Eucharistická adorácia
P 15.3.
18:00
Féria 17:30 – modlitba Krížovej cesty
+ Peter Babjak a ostatní z rodiny Babjakovej, …
S 16.3.
7:30
Féria + Anna Kostúrová
N 17.3.
9:00
5. pôstna nedeľa Za všetkých farníkov
14:00 – modlitba Krížovej cesty

Obrátenie ako životný štýl Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár

(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099).

Komentáre sú uzavreté