Farské oznamy 18.3.–24.3.2013

ikona oznamy

• Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
• V sobotu od 9:00 do 11:00 bude sv. spoveď za účasti viacerých kňazov.
• Starostlivosť o kostol: skupina č. 7 Márie Vrábovej ml.
• V piatok o 16:00 bude katechéza pre deti po 1. sv. prijímaní.
• V sobotu o 18:00 bude  stretko stredoškolákov na fare.
• Dnes (17.3.) po krížovej ceste o cca 14:40 bude na fare 2. prípravné stretnutie pútnikov do Sv. Zeme. Do dnes je potrebné doplatiť 375 eur (VT). Podľa posledných informácií z cestovnej kancelárie budeme odchádzať už 15.4. podvečer.
• Od utorka 19.3. budem zapisovať úmysly na sv. omše na mesiace apríl – jún.
• Srdečná vďaka ženám, ktoré v týždni poupratovali faru.
• Vzadu v kostole je označená pokladnička na milodary pre naše vetrom najviac postihnuté domácnosti. Obsah zbierky rozdelí farská rada.
• Ďakujme za voľbu nového pápeža.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
P 18.3. Féria
U 19.3. 18:00 Sv. Jozefa
slávnosť
+ Stanislav Turčan, 10. výročie
S 20.3.
18:00
Féria + rodičia Anna a Martin Ivanič
Š 21.3.
18:00
Féria + rodičia Irena a Ján Barla
Eucharistická adorácia
P 22.3.
18:00
Féria 17:30 – modlitba Krížovej cesty
+ Boris Šípka
S 23.3.
7:30
Féria Za ženy modliace sa prístrešie z Bacúreje kúta a bastržaja
N 24.3.
9:00
Nedeľa utrpenia Pána (kvetná) Za všetkých farníkov
14:00 – modlitba Krížovej cesty

Radosť z úprimného pokánia Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár

(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099).

Komentáre sú uzavreté