Farské oznamy 25.3. – 31.3.2013

ikona oznamy

•    Spovedanie: do stredy pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 8 Anny Patrášovej.
•    Katechézy v tomto týždni nebudú
•    Na Veľký piatok bude po obradoch vystavená Eucharistia v Božom hrobe k osobnej poklone až do 19:00 hod. V tento deň zachovávame prísny pôst.
•    Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a smrti. Eucharistia bude vyložená od 9:00 hod. Na večernú vigíliu si doneste sviečky.
•    Na Veľkonočnú nedeľu bude farská ofera.
•    Vzadu v kostole si môžete zobrať veľkonočné číslo časopisu Xaver. Vzadu je tiež pokladnička na milodary pre vetrom postihnuté domácnosti. Obsah zbierky rozdelí farská rada.
•    V noci zo soboty na nedeľu sa posúva čas o 1 hodinu dopredu.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
P 25.3.
18:00
Féria Za Božie požehnanie pre rodinu
U 26.3. 18:00 Féria + Kristína, Jozef a deti
S 27.3.
18:00
Féria + František Patráš, brat Jozef a sestra Anna
Š 28.3.
18:00
Zelený štvrtok + Irena a Ján Stanko
P 29.3.
15:00
Veľký piatok 11:00 – Krížová cesta
Obrady Veľkého piatku
S 30.3.
20:00
Biela sobota Na úmysel celebranta
N 31.3.
10:00
Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania Za všetkých farníkov

Radosť z odpustenia hriechov Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár

(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099).

Komentáre sú uzavreté