Žiadosť o pomoc

podkonice

V mesiaci marec 2013 sa našou obcou prehnala veterná smršť (čo mnohí z vás vedia), ktorá narobila nemalé škody na majetku občanov, obce a subjektov nachádzajúcich sa na území obce.

Dôsledky nepriazne počasia sme pocítili na vlastnej koži aj my členovia a priaznivci FK Tatran Podkonice v podobe zničenej strechy na klubovni a v šatniach, poškodenej časti oplotenia a striedačky. Uvedené škody na zariadení futbalového ihriska, ktoré slúži pri organizovaní rôznych podujatí pre občanov našej obce dosiahli odhadovanú výšku niekoľko tisíc euro, ktoré bude potrebné do opravy investovať. Práce na opravách plánujeme vykonať svojpomocne v spolupráci s obecným úradom a za pomoci priaznivcov. Veríme, že sa nájdu ľudia, rodáci z Podkoníc ale nie len oni, ktorí nás v našich plánoch podporia a svoju spoluúčasť potvrdia okrem roviny duchovnej aj v rovine materiálnej.

Na záver by sme chceli poprosiť všetkých, ktorí vedia a môžu pomôcť aby nás kontaktovali na č.t. 0903 550 839 p. Igor Minčev, prípadne zasielali finančnú výpomoc na číslo účtu 0304430237/0900. Za pomoc všetkým vopred ďakujeme.

 

Výbor FK Tatran Podkonice.

 

Komentáre sú uzavreté