Farské oznamy 15.4. – 21.4.2013

ikona oznamy

•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 11 Márie Ivaničovej.
•    Odchod pútnického autobusu je v pondelok o 17:00 z námestia.
•    V prípade duchovnej potreby sa obráťte na FÚ Priechod (418 91 31, 0907 365 781) alebo FÚ Sl. Ľupča (418 73 57, 0911 270 335)

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
P 15.4.
16:00
Féria Na úmysel (pútnická sv. omša)
U 16.4. 18:00 Féria + spolužiaci Anna, František a Ivan
S 17.4.
18:00
Féria + František, rodičia, súrodenci a ostatní z rodiny
Š 18.4.
18:00
Féria Poďakovanie za Božiu pomoc zdravie rodinám a dobrodincom
P 19.4.
18:00
Féria + Vierka Oršulová, + z rodiny Jamrichovej a Kukučkovej
S 20.4.
7:30
Féria + Marta a Pavol Turčan a rodičia
N 21.4.
9:00
4. Veľkonočná nedeľa
Za všetkých farníkov

Odvahu k novým spôsobom Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár

(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099).

Komentáre sú uzavreté