Farské oznamy 22.4. – 28.4.2013

ikona oznamy

•    Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 12 Renáty Budajovej.
•    V stredu o 18:45 budú „úvahy nad vierou“ pre strednú generáciu.
•    V piatok o 16:00 – katechéza pre deti po 1. sv. prijímaní.

•    V piatok o 18:45 bude katechéza pre birmovancov.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
P 22.4. Féria
U 23.4. 18:00 Sv. Vojtecha, bisk., muč.,
sviatok
+ Marta a Pavol Turčan a ostatní z rodiny
S 24.4.
18:00
Féria + Mária a Rudolf Kormančík, starí rodičia
Š 25.4.
18:00
Sv. Marka, evanjelistu,
sviatok
+ Ema a Martin Slobodník, deti Božena a Martin
P 26.4.
18:00
Féria + rodičia Vilma a Ondrej, deti a starí rodičia
S 27.4.
7:30
Féria + Emília Slobodníková, 1. výročie
N 28.4.
9:00
5. Veľkonočná nedeľa
Za všetkých farníkov

Vytrvalosť v prijímaní odpustenia Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár

(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099).

Komentáre sú uzavreté