Farské oznamy 29.4. – 5.5.2013

ikona oznamy

•    Spovedanie: hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 13 Jany Gregorovej.
•    V stredu o 8:00 – celodenný výlet pre deti, ktoré chodia na piatkové katechézy.
•    V piatok o 16:00 – katechéza pre deti po 1. sv. prijímaní.

•    V sobotu po rannej sv. omši výlet pre stredoškolákov.
•    V nedeľu po litániach o 14:30 bude na fare prezentácia putovania po Sv. Zemi, na ktorú ste všetci pozvaní.
•    Pozývame koledníkov Dobrej noviny Misijnú púť detí do Rajeckej Lesnej , ktorá sa uskutoční 11. mája 2013 (v čase od 9.00 – 16.00 hod.). Chceme sa poďakovať koledníkom za ich účasť na Dobrej novine. Budujeme vzťah detí k pútnym miestam na Slovensku.
•    Na budúcu nedeľu máme zbierku na kňazský seminár.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
P 29.4. Sv. Kataríny Sienskej, sviatok
U 30.4. 18:00 Féria + Mária a Emil Ďurica a syn
S 1.5.
7:30
Sv. Jozefa, robotníka + Irena Rose
Š 2.5.
18:00
Sv. Atanáza, bisk. Poďakovanie za 60 rokov Jána Čunderlíka
P 3.5.
18:00
Sv. Filipa a Jakuba, ap. + rodičia Matilda a Emil Kostúr a stará mama
S 4.5.
7:30
Féria Za Božie požehnanie pre rodinu Turčanovú
N 5.5.
9:00
6. Veľkonočná nedeľa
Za všetkých farníkov

Vytrvalosť v prijímaní odpustenia Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár

(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099).

Komentáre sú uzavreté