Farské oznamy 6.5. – 12.5.2013

ikona oznamy

• Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol: skupina č. 14 Kataríny Kostúrovej.
• V piatok o 16:00 – katechéza pre deti po 1. sv. prijímaní.
• V piatok po sv. omši o 18:30 katechéza pre birmovancov.

• Pozývame koledníkov Dobrej noviny na Misijnú púť detí do Rajeckej Lesnej , ktorá sa uskutoční 11. mája 2013 (v čase od 9.00 – 16.00 hod.) – prihlásenie po sv. omši.
• Dnes máme zbierku na kňazský seminár.
• Na budúcu nedeľu máme zbierku na katolícke masmédiá.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
P 6.5. Féria
U 7.5. 18:00 Féria + rodičia Anna a Alexander, deti a starí rodičia
S 8.5.
7:30
Féria + Stanislav Slobodník
Š 9.5.
18:00
Nanebovstúpenie Pána
Slávnosť, prikázaný sviatok
Za všetkých farníkov
P 10.5.
18:00
Sv. Filipa a Jakuba, ap. Za Božiu pomoc pre rodinu
S 11.5.
7:30
Féria + Pavol Ivanič, 30. výročie
N 12.5.
9:00
7. Veľkonočná nedeľa
Za všetkých farníkov

Vedenie Duchom Svätým Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár

(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099).

Komentáre sú uzavreté