Farské oznamy 13.5. – 19.5.2013

kostol_ikona•    Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 1 Anny Očenášovej.
•    V stredu o 18:30 zamyslenie nad katechizmom pre dospelých.
•    V piatok o 16:00 katechéza pre deti po 1. sv. prijímaní.

•    V sobotu o 18:00 stretnutie stredoškolákov.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
P 13.5. Panny Márie Fatimskej
Ľubovoľná spomienka
U 14.5. 15:00 Sv. Mateja, apoštola
sviatok
+ Emil Turčan,
pohrebná sv. omša
S 15.5.
18:00
Féria Poďakovanie a Prosba o Božiu pomoc pre rodinu Slobodníkovú
Š 16.5.
18:00
Sv. Jána Nepomuckého + Anastázia Budajová, 20. výročie
Eucharistická adorácia
P 17.5.
18:00
Féria + Mária Patrášová
S 18.5.
7:30
Féria + Jozef Kostúr
N 19.5.
9:00
Nedeľa zoslania Ducha Svätého
Za všetkých farníkov

Jednotu a vedenie Duchom Svätým Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté