Farské oznamy 20.5. – 26.5.2013

kostol_ikona•    Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 2 Jozefíny Gregorčokovej.
•    V piatok o 10:00 „kočíkové stretko“ mamičiek na materskej.
•    V piatok o 16:00 katechéza pre deti po 1. sv. prijímaní.

•    V piatok o 18:30 katechéza pre birmovancov.
•    V sobotu o 18:00 stretko stredoškolákov.
•    Dnešnou slávnosťou sa končí veľkonočné obdobie, od zajtra sa na poludnie modlíme modlitbu Anjel Pána.
•    Slušné oblečenie do chrámu aj v letnom období.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
P 20.5.
18:00
Svätodušný pondelok  Na úmysel
U 21.5. 18:00 Féria + Ján Kukučka
S 22.5.
18:00
Féria + starí rodičia Ivaničovci a deti
Š 23.5.
18:00
Féria + st. rodičia Randovci, Ivaničovci a deti
Eucharistická adorácia
P 24.5.
18:00
Féria + Stanislav Šípka
S 25.5.
7:30
Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka + z rodiny Nemčokovej, Ivaničovej a Valentovej
N 26.5.
9:00
8. nedeľa v období cez rok
Za všetkých farníkov

Život v Duchu Svätom Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté