Duchovné cvičenia pre laikov

RokV roku 2013, pri príležitosti Roku viery a v Roku sv. Cyrila a Metoda, prichádza Diecézny katechetický úrad v Banskej Bystrici s ponukou duchovných cvičení pre kňazov i laikov v rozličných životných stavoch. Séria s názvom Škola viery je organizovaná pod záštitou Biskupského úradu Banskobystrickej diecézy ako jedna z možností rásť vo viere.

5. téma
Ponorení vo svete a blízko pri oltári
– duchovné cvičenia pre akolytov, lektorov i všetkých, ktorí túžia viac milovať Pána
9. – 12. jún 2013 (o. Peter Staroštík)

6. téma
S Máriou k Ježišovi
– milovať Máriu a smerovať k Ježišovi
12. – 15. jún 2013 (o. Marián Mlynárik)

7. téma
Objaviť seba v Kristovi
– sebaprijatie a sebapoznanie vo svetle Ježiša Krista
7. – 10. júl 2013 (o. Martin Ďuračka)

8. téma
Bolesť ako výzva i dar
– duchovné cvičenia pre všetkých; osobitne pre tých, ktorí pracujú v zdravotníctve
10. – 13. júl 2013 (o. Ján Viglaš)

Miesto konania: Penzión Zornička, Donovaly
Prihlásiť sa je možné: telefonicky – 048/472 08 01
alebo e-mailom: sekretar.bb@rcc.sk

Kontaktná osoba: PhDr. Danica Jurašková
Poplatok: 75 Eur/osobu
V prípade, že niekto pre finančnú núdzu nemôže uhradiť celú čiastku, informáciu  o možnosti čiastočnej finančnej výpomoci dostane na adrese: bublinecm@yahoo.it.

Komentáre sú uzavreté