Farské oznamy 17.6. – 23.6.2013

kostol_ikona•    Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 6 Ľudmily Kostúrovej.
•    V stredu o 18:30 „zamyslenie nad katechizmom pre dospelých.
•    V piatok o 10:00 „kočíkové stretnutie“ mamičiek na materskej.

•    V piatok o 16:00 katechéza pre deti.
•    V piatok o 18:30 katechéza pre birmovancov.
•    V sobotu o 16:00 sobášna sv. omša: Ján Komora z Balážov a Pavlína Kostúrová z Podkoníc.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
P 17.6. Féria
U 18.6. 18:00 Féria + Irena a Ludvik Flaška a dcéra Emília
S 19.6.
18:00
Féria + Mária Fodorová a Emília Plančíková
Š 20.6.
18:00
Féria + Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pre Jána Čunderlíka
Eucharistická adorácia
P 21.6.
18:00
Sv. Alojza Gonzagu, reh. + starí rodičia Anna a Juraj Ivanič a synovia Pavel a Anton s manželkou Otíliou
S 22.6.
7:30
Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka Poďakovanie za 80 rokov života Vladimíra Turčana
16.00 sobášna sv. omša
N 23.6.
9:00
12. nedeľa v období cez rok
Za všetkých farníkov

Radosť z odpustenia Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté