Farské oznamy 24.6. – 30.6.2013

kostol_ikona•    Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 7 Márie Vrábovej ml.
•    V piatok o 16:00 katechéza pre deti.
•    Na slávnosť sv. Petra a Pavla je zbierka „Halier sv. Petra“.
•    Pozvanie na EMfest – stretnutie mladých na Starých Horách 28. – 30. júna 2013. Čakajú vás prednášky, svedectvá, modlitba sv. ruženca, sv. omše, adorácie… Každý, nie len mladý, môže ísť duchovne načerpať. Viac info na plagáte vzadu, alebo na www.emfest.sk

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 24.6.
18:00
Narodenie sv. Jána Krst.  + Irena a Ján Stanko
Utorok
25.6.
Féria
Streda
26.6.
17:00
Féria + Anna a Jozef Očenáš, dcéra Mária
Štvrtok
27.6.
18:00
Féria + rodičia Anna a František Slobodník
Eucharistická adorácia
Piatok
28.6.
18:00
Sv. Ireneja, bisk. muč., spomienka + Peter Turčan
Sobota
29.6.

9:00
Sv. Petra a Pavla, apošt.
Slávnosť, prikázaný sviatok
Za všetkých farníkov
Nedeľa
30.6.
9:00
13. nedeľa v období cez rok
Za všetkých farníkov

Osobnú vieru v Krista Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté