Farské oznamy 1.7. – 7.7.2013

kostol_ikonaV piatok (5.7.2013) o 8.15 hod. na slávnosť sv. Cyrila a Metoda pozývame na púť do Seliec, ktorej vyvrcholením bude sv. omša o 10.30 hod.
V nedeľu bude okrem sv. omše v kostole o 9.00 hod. aj sv. omša na Kališti so začiatkom 11.00 hod. Srdečne pozývame všetkých Podkoničanov aj veriacich z blízkeho okolia.

•    Spovedanie: hodinu pred sv. omšou (žiaci, študenti), chorých po domoch vo štvrtok od 8:00.
•    Letné upratovanie kostola: v sobotu 6. júla o 9:00 skupiny č. 3 Márie Flaškovej
a č. 4 Emílie Beňovej. Skupina č. 8 Anny Patrášovej sa presúva na 13. júla.
•    V piatok po sv. omši katechéza pre birmovancov.
•    Autobus na Kalište odchádza z Podkoníc – hornej zastávky o 9:30.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 1.7. Féria
Utorok
2.7.
18:00
Návšteva Panny Márie, sviatok Poďakovanie za Božie požehnanie k 75. narodeninám a prosba o Božiu pomoc pre celú rodinu
Streda
3.7.
18:00
Sv. Tomáša, apoštola + Anežka a Dominik Krétik
Štvrtok
4.7.
18:00
Féria + rod. Irena a Pavol Kostúr a synovia
Eucharistická adorácia
Piatok
5.7.
Sv. Cyrila a Metoda,
slávnosť   
8.15- pešia púť do Seliec (sv. om. 10:30)

18.00 + Anna Kremnická

Sobota
6.7.
7:30
Sv. Márie Goretti,
Ľubovoľná spomienka
+ Emília a František Šípka a syn
Nedeľa
7.7.
14. nedeľa v období cez rok
9.00 Poďakovanie za 75 rokov života a prosba o požehnanie rodiny Barlovej
11.00 Kalište (za všetkých farníkov)

Boží pokoj Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté