Zákaz sypať smeti ?

2013-07-19 18.42.26Viacero občanov našej obce ma upozornilo na vývoz  zeminy Tatrou zo Slovenskej Ľupče na skládku odpadu za močilá. Všetci sa čudujú, prečo napriek zákazu vývozu akéhokoľvek odpadu na skládku za močilá, vyváža cudzie auto zem ? Občania ma tiež viac krát upozorňovali na množiace sa vývozy odpadkov, ktoré tam vozia cudzí ľudia.

Na poslednom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 27. júna 2013 sa hovorilo o zastavení sypania smetí na skládku odpadu „ZA MOČILÁ“. Dôvod bol prostý. Boli sme upozornení z Mestkého úradu životného prostredia na nelegálnu skládku, informoval nás starosta. Pán poslanec Ivan Barla upozornil starostu, aby sa za skládku do potoka umiestnila betónová rúra. Dôvodom je, aby sa predišlo zasypaniu potoka. Potok, ktorý preteká miestom za skládkou, slúži hlavne na chladenie Podkonickej pálenice. Ak sa potok zasype odpadkami a zeminou, bude to znamenať vyššie náklady pre obec. Zasypaný potok, bude musieť obec sprístupniť prekopaním.

Na zastupiteľstve sa tiež navrhovalo, aby pri škole bola umiestnená kamera. Takto by sa mohlo monitorovať pohyb vozidiel týmto smerom. Obecný úrad by mal prehľad kto vozí a v akom množstve odpad.  V zápise z rokovania obecného úradu, však táto informácia chýba.

Obecný úrad informoval občanov v spravodaji 7-8/2013: „– na skládku „za močilá“ ako aj v okolí celej obce je prísny zákaz vývozu akéhokoľvek odpadu.“ Stručná a jasná informácia pre všetkých občanov.

Dnes však rúra umiestnená v potoku nie je. Rovnako nie je nainštalovaná ani žiadna kamera, ktorá by monitorovala pohyb vozidiel týmto či opačným smerom.

Domnievam sa, že Tatra, ktorá vozí odpad – zasypáva smetisko. Možno plánuje obecný úrad skládku uzatvoriť.  V každom prípade, sme zvedaví a pýtame sa, prečo tam chodí Tatra ? Prečo pre ňu zákaz neplatí ?

Nižšie si pozrite fotografie, ako skládka vypadala v sobotu 20. júla 20132013-07-19 18.44.02 2013-07-19 18.43.55 ;

 

Komentáre sú uzavreté