Farské oznamy 2.9. – 8.9.2013

kostol_ikona•    Spovedanie: hodinu pred sv. omšou. Povzbudzujem zvlášť žiakov a študentov.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 2 Jozefíny Gregorčokovej. Potreba reorganizácie a doplnenia stavu skupín upratujúcich chrám – výzva mladým ženám a dievčatám, ktoré ešte nie sú zapojené do tejto služby.
•    Vo štvrtok o 16:00 začneme na fare s prípravou detí na 1. sv. prijímanie. Prihlásené sú 4 deti.
•    Prosba a výzva adresovaná rodičom: vytvorte deťom podmienky, aby mohli aspoň raz v týždni prísť na sv. omšu!
•    V piatok po sv. omši bude stretnutie birmovancov na fare. Sviatosť birmovania príde vyslúžiť v sobotu 21.9.2013 o 10:00 náš biskup Mons. Marián Chovanec.
•    Výzva modliť sa (ruženec) za ukončenie vojny v Sýrii a odvrátenie rozšírenia vojnového konfliktu.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 2.9. Féria
Utorok
3.9.
18:00
Sv. Gregora Veľkého, spomienka + rodičia Randovci a syn Ivan
Streda
4.9.
18:00
Féria Prosba o Božiu pomoc rodine
Štvrtok
5.9.
18:00
Féria + Ivan Kostúr, 5. výročie
Eucharistická adorácia
Piatok
6.9.
18:00
Féria Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kostúrovú a Pavlíkovú
Sobota
7.9.
7:30

Sv. košických mučeníkov, spomienka

+ syn Ján Jamrich
Nedeľa
8.9.
9:00
23. nedeľa v období cez rok
Za všetkých farníkov

Odvahu kričať prorockým hlasom Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté