Farské oznamy 9.9. – 15.9.2013

kostol_ikona•    Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 3 Márie Flaškovej. Potreba reorganizácie a doplnenia stavu skupín upratujúcich chrám – výzva mladým ženám a dievčatám.
•    V stredu po sv. omši na fare – „úvahy nad katechizmom“ pre dospelých.
•    Vo štvrtok o 16:00 na fare – katechéza detí pred sv. prijímaním.
•    Prosba rodičom: umožnite deťom, aby mohli aspoň raz v týždni prísť na sv. omšu!
•    V piatok po sv. omši bude stretnutie birmovancov na fare. Sviatosť birmovania príde vyslúžiť v sobotu 21.9.2013 o 10:00 náš biskup Mons. Marián Chovanec.
•    Poďakovanie tým, ktorí sa v sobotu večer prišli modliť za pokoj vo svete.
•    V nedeľu 15.9.2013 o 16:00 bude v Priechode v kostole koncert klasickej a sakrálnej hudby, na ktorý sme všetci pozvaní. Viac info na propagačnom plagáte.
•    Slovenská akcia 40 dňovej reťaze pôstu za kňazov štartuje 15.9.2013, zapísať sa môžete vzadu na stolíku. Viac info na tomto odkaze

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 9.9. Féria
Utorok
10.9.
18:00
Féria + Mária a Juraj Patráš a deti
Streda
11.9.
18:00
Féria Poďakovanie a prosba o Božie Požehnanie pre rodinu Slobodníkovú a Turčanovú
Štvrtok
12.9.
18:00
Najsv. mena P. Márie, ľubovoľná spomienka + manžel Ján Jamrich
Eucharistická adorácia
Piatok
13.9.
18:00
Féria + Terézia a Dominik Mrva a st. rodičia
Sobota
14.9.
7:30

Povýšenie svätého kríža, sviatok

+ Emília Mrvová
Nedeľa
15.9.
9:00
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Za všetkých farníkov

Múdrosť Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté