Sviatosť birmovania v Podkoniciach

OLYMPUS DIGITAL CAMERASobota 21.septembra 2013 sa v našej farnosti niesla v slávnostnom a sviatostnom duchu, kedy sme po troch rokoch znovu mohli byť svedkami udelenia sviatosti birmovania, ktorú prišiel našim 24 birmovancom vyslúžiť náš banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec, za prítomnosti nášho pána farára v.d.p. Jozefa Kuneša a ďalších kňazov nášho dekanátu.

Pán biskup svojim milým a prívetivým prejavom povzbudil birmovancov, aby ten najvyšší vzor hľadali v Pánovi Ježišovi, pričom vyzdvihol jeho múdrosť, moc a lásku, z ktorej máme aj my všetci čerpať a tak ho  nasledovať.

Sviatosť birmovania je druhá uvádzajúca sviatosť po krste, ktoré spolu s Eucharistiou tvoria sviatosti vstupu do kresťanského života. Ježišov prísľub, že zošle Ducha Svätého je základom sviatosti birmovania, lebo pravý duchovný život nie je možný bez Ducha Svätého.

Birmovanie nás tak poznačuje nezmazateľným znakom -pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je závdavkom nášho dedičstva, že sme vykúpení a patríme Bohu na chválu jeho slávy. Preto sa vysluhuje pomazaním krizmy na čele pri vložení ruky biskupa na hlavu birmovanca, aby sme sa stali „Kristovou vôňou“ a prijali posilnenie, očistenie, splnomocnenie, silu a moc. Krizma, ako matéria sviatosti birmovania, je olivový olej zmiešaný s balzamom a požehnaný biskupom na Zelený štvrtok a formou tejto sviatosti sú slová :  „prijmi znak daru Ducha Svätého.“ Želáme všetkým novo pobirmovaným chlapcom a dievčatám, aby tento „znak“ hrdo niesli na sebe,  vo svojich srdciach a vo svojich skutkoch.

Pri tejto príležitosti si dovolím zájsť do histórie birmoviek v našej farnosti a zrekapitulovať, kedy boli udelené za posledných tridsať rokov:

Dátum Počet pobirmovaných Biskup udeľujúci sviatosť Kňaz vo farnosti
21.9.2013

24

Mons. Marián Chovanec Jozef Kuneš
5.6.2010

15

Mons. Marián Bublinec, generálny vikár Jozef Kuneš  – počiatočná príprava Pavel Glejdura
13.5.2006

26

Mons. Tomáš Galis   pomocný biskup Norbert Ďurdík
25.5.2002

41

Mons. Tomáš Galis   pomocný biskup Bogdan Kadluczka
28.9.1997

53

Mons. Rudolf Baláž Bogdan Kadluczka
6.9.1992

92

Mons. Peter Dubovský pomocný biskup Nemček Leopold Ivan
17.5.1987

102

Mons. Jozef Feranec Jozef Hrtús
20.6.1982

149

Mons. Jozef Feranec Jozef Hrtús

Vladimíra Turčanová

Komentáre sú uzavreté