Farské oznamy 4.11. – 10.11.2013

kostol_ikona•    Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
•    Od 1. do 8. novembra vrátane môžeme získavať odpustky pre duše v očistci splnením nasledovných podmienok: 1. sv. spoveď, sv. prijímanie, nábožná návšteva cintorína, modlitba na úmysel Sv. Otca (Otčenáš, Zdravas‘ a Sláva), vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu aj ku všednému.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 11 Márie Ivaničovej.
•    V stredu o 18:30 – „úvahy o viere“ pre strednú generáciu
•    Vo štvrtok o 16:00 – katechéza pre deti pred sv. prijímaním.
•    V piatok o 16:00 katechéza pre väčšie deti.
•    V sobotu večer o 18:00 stretnutie stredoškolákov a vysokoškolákov na fare.
•    Ponuka knihy manželov Searsovcov Vzťahová výchova –v akciovej cene 9 eur.
•    Na budúcu nedeľu (10. novembra 2013) bude výročná farská ofera. O 15:00 hod bude organový koncert dp. Mgr. Mgr.art. Mariána Gregora

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 4.11.
18:00
Sv. Karola Borromea, spomienka + Peter Turčan,
1. výročie
Utorok
5.11.
18:00
Féria + Irena a Ján Stanko a st. rodičia
Streda
6.11.
18:00
Féria + Milan, rodičia a Mária Jamrichová
Štvrtok
7.11.
18:00
Féria + František a Boris Bobák
Eucharistická adorácia
Piatok
8.11.
18:00
Féria Za všetkých farníkov
Sobota
9.11.
7.30

Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

+ rodičia Emília a Matúš Mrva
Nedeľa
10.11.
10:00
32. nedeľa
v období cez rok
Patrocínium sv. Martina
Za všetkých farníkov

Vidieť Nebo Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté