Farské oznamy 11.11. – 17.11.2013

kostol_ikona•    Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 12 Renaty Budajovej.
•    Vo štvrtok o 16:00 – katechéza pre deti pred sv. prijímaním.
•    V piatok o 15:00 katechéza pre väčšie deti.
•    V piatky o 17:00 hod. budú bývať sv. omše zamerané na deti s rodičmi.
•    V sobotu večer o 18:00 stretnutie stredoškolákov a vysokoškolákov na fare.
•    Ponuka knihy manželov Searsovcov Vzťahová výchova –v akciovej cene 9 eur.
•    Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.
•    Občianske združenie Pútnik sa postaralo o plné financovanie nových vežových hodín v sume 8.300 eur.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 11.11.
18:00
Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka Za všetkých dobrodincov farnosti
Utorok
12.11.
18:00
Sv. Jozafáta, bis. muč. + Peter Flaška
Streda
13.11.
18:00
Féria + Peter Babjak
Štvrtok
14.11.
18:00
Výročie posvätenia farského kostola + František Balko
Eucharistická adorácia
Piatok
15.11.
17:00
Sv. Alberta Veľkého, biskupa Poďakovanie za Božie požehnanie pri 50. výročí sobáša manželov Krajčiovcov
Sobota
16.11.
7.30

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

+ rodičia a manžel
Nedeľa
17.11.
9:00
33. nedeľa
v období cez rok
Za všetkých farníkov

Schopnosť deliť svoje srdce Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté