Farské oznamy 18.11. – 24.11. 2013

kostol_ikona•    Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 13 Jany Gregorovej.
•    V stredu o 18:30 – „úvahy o viere“ pre strednú generáciu
•    Vo štvrtok o 16:00 – katechéza pre deti pred sv. prijímaním.
•    V piatok o 10:00 bude „kočíkové“ stretko mamičiek na materskej.
•    V piatok o 15:00 katechéza pre väčšie deti.
•    V sobotu večer o 18:00 stretnutie stredoškolákov a vysokoškolákov na fare.
•    Dnes je zbierka na seminár.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 18.11. Féria
Utorok
19.11.
18:00
Féria Poďakovanie za 40 rokov manželstva
Streda
20.11.
18:00
Féria + Miroslav Baklo a rodičia
Štvrtok
21.11.
18:00
Obetovanie Panny Márie + Irena a Július Gajdoš, starí rodičia a súrodenci
Eucharistická adorácia
Piatok
22.11.
17:00
Sv. Cecílie, p., muč.,
spomienka
+ Daniel Babajak
Sobota
23.11.
7.30

Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka

+ Jarmila Hrušková
Nedeľa
24.11.
9:00
34. nedeľa
v období cez rok (Krista Kráľa)
Za všetkých farníkov

Schopnosť deliť svoje srdce Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté