Vianočná Viedeň – zájazd druhý

vieden2_2Pre veľký záujem na prvý turnus zájazdu do vianočnej Viedne sme vytvorili druhý termín. Tí, ktorí sa nestihli prihlásiť a stále majú chuť ísť spolu s – Naše Podkonice a s Autobusovou prepravou LALIKBUS na zájazd do Vianočnej Viedne. Zájazd sa uskutoční 21. decembra 2013

„Vianočná Viedeň“ 

21.12.2013(SOBOTA)Viedeň, Rathausplatz

Cena: 22 eur/osoba

Odchod:                 7.00 hod. parkovisko pred VÚB (prípadne v Podkoniciach)
Príchod:                  Viedeň: cca 10.00 hod. (Námestie Rathaus)
Odchod z Viedne:    19.00 hod.  (Námestie Rathaus)
Príchod do BB/Podkoníc/:        cca 23.00 hod.

vianočná vieden.cdr

Cena zahŕňa:           doprava luxusným autobusom,1x  nápoj z ponuky v autobuse zadarmo!!!
Cena nezahŕňa:        cestovné poistenie

Program:       Individuálny.

Autobus nás vysadí na Rathausplatz, kde sa ponúka viacero možností ako sú: rôzne stánky s občerstvením a suvenírmi, náhľad  na katedrálu, vidieť a cítiť Vianočnú Viedeň, okoštovať maškrty na trhoch, možnosť navštíviť turisticky obľúbené miesta, ako sú: Stephanplatz, Prater, Schonbrunn – v rámci prechádzky, ako aj metrom.  V informačných centrách je možné vyžiadať si turistickú mapu  pre lepšiu orientáciu medzi turisticky vyhľadávanými miestami.

 PRIHLÁSENIE NA ZÁJAZD:

–    email: lalik.miroslav@gmail.com alebo michal.vrab@gmail.com
–    telefonicky: 0905 015 104 alebo 0905 794 274
– prihlásenie sa stáva platným po uhradení  22 eur na č. účtu 434210304/0900 do poznámky je potrebné uviesť meno, priezvisko, tel. kontakt (kvôli identifikácií odosielateľa platby) najneskôr do 7.12.2013 .

Prihláška je záväzná a nevratná po uhradení požadovanej sumy. V prípade, že sa zájazdu nemôžete zúčastniť a máte ho zaplatený, môže na miesto vás cestovať iná osoba. Zmenu je nutné nahlásiť na vyššie uvedených kontaktoch, prípadne osobne pri nastupovaní do autobusu, kde je nutné preukázanie totožnosti cestujúceho, ktorý nebol prihlásený na zájazd.

Max. počet osôb  na jeden zájazd je limitovaný kapacitou autobusu takže v prípade záujimu neváhajte a kontaktujte nás.

Poďte si spoločne s nami splniť dávne prianie nadýchnuť sa Vianoc v hlavnom meste Rakúska. V príjemnej atmosfére zažiť krásu čarovnej Viedne.

Zájazd sa uskutoční len v prípade prihlásenia minimálne 40 osôb. V prípade nenaplnenia dostatočného počtu, budú finančné prostriedky vrátené v plnej výške.

Komentáre sú uzavreté