Farské oznamy 2.12. – 8.12. 2013

kostol_ikona•    Spovedanie: hodinu pred sv. omšou. Chorých v piatok od 8:00 hod.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 1 Anny Očenášovej. Na nástenke je zoznam zreorganizovaných skupín upratovania kostola; povzbudzujeme aj ďalšie ženy a dievčatá.
•    V utorok o 18:30 – zamyslenie nad vierou pre dospelých.
•    Vo štvrtok o 16:00 – katechéza pre deti pred sv. prijímaním.
•    V piatok o 15:00 katechéza pre väčšie deti.
•    Piatok 6.12. 2013 bude v kostole po sv. omši o 17.00 Mikulášsky program. Od 15.00 do 19.00 budú prebiehať v Kresťanskom dome vianočné trhy. Výťažok z voľného predaja pôjde ako príspevok na pomôcky do ZŠ a MŠ. Prosíme všetkých rodičov a priateľov školy, ktorí môžu niečím prispieť, aby svoje výrobky nosili do MŠ.
•    Postrehy p. riaditeľa Jána Horeckého k novému Hupsovmu šlabikáru!
•    V sobotu večer o 18:00 stretnutie stredoškolákov a vysokoškolákov na fare.
•    Dnes je zbierka na charitu.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 2.12. Féria
Utorok
3.12.
18:00
Sv. Františka Xaverského,
sviatok
+ Ondrej Nemčok
Streda
4.12.
6:00
Féria, roráty + František Očenáš, rod. Júlia a Pavol
Štvrtok
5.12.
18:00
Féria + z rodiny Škamlovej a Budajovej
Eucharistická adorácia
Piatok
6.12.
17:00
Sv. Mikuláša, biskupa + Vladimír Šípka a zosnulí z rodiny
Sobota
7.12.
6.00

Sv. Ambróza, biskupa,
spomienka, roráty

Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre rodinu
Nedeľa
8.12.
9:00
2. adventná nedeľa
Za všetkých farníkov

Zachrániť rodiny Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté