Zápisnica z rodičovského združenia ZŠ s MŠ 6.11.2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prítomní: Zuzana Dobríková, Gregorová Marta, Turčanová Alena, Kukučka Michal,     Zátrochová Mária, Dominová Martina,  Pobožná Andrea, Hrušková Katarína, Polónyová, Zuzana, Turčanová Lýdia, Čeman Štefan

 

Body programu:

  1. Stratégia školy
  2. Poďakovanie rodičom za brigádu
  3. Plán práce na november
  4. Riešenie situácie s problémovou žiačkou
  5. Rôzne

K  bodu 1.

Pani riaditeľka predstavila  základné body stratégie školy:

-vychovávať empaticky zmýšľajúcich ľudí so zdravým vystupovaním

– ťažiť z ľudových tradícii

– starostlivosť o domáce zvieratá

– dopravná výchova  vybudovanie mobilného dopravného ihriska

Na tvorbe stratégie školy by mali byť zapojení aj rodičia. Z tohto dôvodu bude rodičom odovzdaný dotazník, v ktorom uvedú ich návrhy a očakávania. Výsledky dotazníka budú odprezentované na najbližšom rodičovskom združení 4.12.2013.

K bodu 2.:

Pani učiteľka poďakovala rodičom za pomoc pri prácach v areáli školy:

Peter Polóny – natieranie preliezok a brány

Martina Dominová s rodinou – hrabanie lístia

Nora Slobodníková – hrabanie lístia

Mária Zátrochová – hrabanie lístia

Viera Stachová – poskytnutie farieb a štetcov

K bodu 3.:

-8.11. 2013  Deň behu

– návšteva lyžiarskeho múzea

– ľudové zvyky spojené so sviatkami ku koncu roka (sv. Katarína, sv. Ondrej)

– vianočné trhy – aj tento rok na deň sv. Mikuláša sa budú konať vianočné trhy aj s ukážkami výroby  vianočných predmetov. Rodičia a učitelia  oslovia šikovných  ľudí z dediny, ktorí by mohli prispieť  svojim výrobkom a tak podporiť našu školu.

K bodu 4.:

S rodičmi sme riešili problémové správanie integrovanej žiačky z BB. Dohodli sme sa, že pokiaľ to bude možné, žiačka pôjde na inú školu do BB.

K bodu 5:

rodičia odsúhlasili , aby za vedenie pohybového krúžku pre deti bol Petrovi Polónymu poskytnutý peňažný príspevok

– rodičia, ktorí prihlásili dieťa na angličtinu uhradia 9,10 EUR za knihu, krúžok sa bude financovať  cez príspevok obce  na krúžky

– v rámci bezpečného  pohybu detí v obci navrhli rodičia

Zabudovanie retardérov

Vypílenie stromov pred p. Hukelom a vybudovanie chodníka

Osadenie dopravných značiek

K návrhom sa vyjadrí starosta na najbližšom rodičovskom združení.

Komentáre sú uzavreté