Farské oznamy 16.12. – 22.12. 2013

kostol_ikona•    Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou. Vianočná spoveď za účasti viacerých kňazov bude v sobotu 21.12. od 9:00 do 11:30 hod.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 3 Márie Flaškovej.
•    Vo štvrtok o 16:00 – katechéza pre deti pred sv. prijímaním.
•    V piatok o 15:00 katechéza pre väčšie deti.
•    V piatok po sv. omši bude stretnutie koledníkov Dobrej noviny na fare.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 16.12. Féria
Utorok
17.12.
18:00
Féria + Elena Kostúriková a zosnulí z rodiny
Streda
18.12.
6:00
Féria, roráty + Ján Šípka
Štvrtok
19.12.
18:00
Féria + z rodiny Dirbákovej
Eucharistická adorácia
Piatok
20.12.
17:00
Féria + z rodiny Ivaničovej
Sobota
21.12.
6.00

Féria, roráty

+ starí rodičia Beňovci a Jakošovci
Nedeľa
22.12.
9:00
3. adventná nedeľa
Za všetkých farníkov

Požehnaný advent Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté