Kroky

[obrazky.4ever.sk] deti, ruky, farebne tricka 154280Ako prebieha stretnutie?
– Stretnutie sa uskutočňuje počas školského roku, 1krát za mesiac, v priestoroch materskej školy.

– Program pozostáva z dvoch častí. Prvá je poznávacia. Druhá časť je kreatívna. Rôznymi aktivitami podporuje tvorivosť dieťaťa.

– Program je zábavný, plný riekaniek, piesní a pohybu. Deti môžu tlieskať, skákať, tancovať, ukazovať a znázorňovať, čo spievajú…

– Počas stretnutia sú použité rôzne pomôcky, hračky a obrázky, aby dieťa lepšie porozumelo. Pri učení zapájame všetky zmysly dieťaťa. Piesne opakujú to, čo učíme a pomáhajú deťom zapamätať si to.

Kto realizuje stretnutie „KROKY“?
– Stretnutie uskutočňuje Daniela Mezovská v spolupráci s organizáciou Mládež s misiou – služba rodinám, Banská Bystrica a s Materskou školou Podkonice.

– Na školský rok 2013/14 môžete svoje dieťa zapísať priamo v materskej škole.

– Príspevok na pomôcky a tvorivé aktivity pre jedno dieťa je 1,5 € za stretnutie.

Ak máte záujem dozvedieť sa o stretnutí viac, kontaktujte:
RNDr. Daniela Mezovská
tel.: 048 4187149
0915 180006

Pozvánka pre VAŠU RATOLESŤ na stretnutie „KROKY“
malé kroky k spoznávaniu najdôležitejších hodnôt života

Obsah stretnutia:
Stretnutie je zamerané na spoznávanie vlastnej HODNOTY DIEŤAŤA, na formovanie dobrého a zdravého sebavedomia, aby raz z neho vyrástla SILNÁ OSOBNOSŤ.

Komu je stretnutie určené?
Deťom predškolského veku. Stretnutie je založené na kresťanských princípoch a zaiste prinesie osoh všetkým deťom bez ohľadu na to, či pochádzajú z kresťanskej rodiny alebo nie.

Koho chceme osloviť?
Chceme osloviť malé deti, pretože ich srdcia sú pripravené prijímať to, čo ich učíme. Máme možnosť zasievať semienka PRAVÝCH HODNÔT, tak dôležitých v našom uponáhľanom svete.

Čo je cieľom stretnutia?
Cieľom stretnutia je čo najosobnejšie odovzdať každému dieťaťu posolstvo:
„SI NÁDHERNÝ A ÚŽASNÝ ČLOVIEČIK…
SI VEĽMI DÔLEŽITÝ A VZÁCNY…
MÁME ŤA RADI A PRIJÍMAME ŤA BEZ PODMIENOK…
TVOJ ŽIVOT MÁ ZMYSEL A CIEĽ, CHCEME HO S TEBOU ODHAĽOVAŤ….“

 

Komentáre sú uzavreté