Farské oznamy 3.2. – 9.2.2014

kostol_ikonaNP•    Dovoľte mi v mene organizátorov pozvať Vás na spomienkové stretnutie pri príležitosti nedožitej storočnice pána učiteľa Alfonza Mojžiša, ktorý bol v tejto obci správcom Rímskokatolíckej ľudovej školy, kantorom, osvetárom, režisérom, včelárom, záhradkárom, fotografom, priateľom. Spomienkový večer sa uskutoční v sobotu 8. februára 2014 o 18.00 hodine v Kultúrnom dome.
•    Spovedanie hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 10 Márie Čemanovej.
•    Vo štvrtok o 16:00 – katechéza pre deti pred sv. prijímaním.
•    V piatok o 15:00 katechéza pre väčšie deti.
•    Zbierka na nedoplatok za elektriku činila 360 eur, darcom Pán Boh zaplaľ.
•    Vzadu v kostole sú magnetky Sedembolestnej Panny Márie po 1,50 euro.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 3.2. Féria
Utorok
4.2.
18:00
Féria + z rodiny Kukučkovej a Nemčokovej
Streda
5.2.
7:00
Sv.  Agáty, panny a muč., spomienka + starí rodičia Flaškovci, Liskovci a zať
Štvrtok
6.2.
18:00
Sv.  Pavla Mikiho, spol., spomienka Poďakovanie za Božiu pomoc pre rodiny a dobrodincov
Eucharistická adorácia
Piatok
7.2.
17:30
Féria
1. piatok v mesiaci
+ Alfonz Mojžiš
(100 rokov od narodenia)
Detská sv. omša
Sobota
8.2.
7.30

Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka

+ Anna, Jozef a rodičia
Nedeľa
9.2.
9:00
5. nedeľa v období cez rok
Za všetkých farníkov

Boha v náručí Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté