Farské oznamy 24.2. – 2.3.2014

kostol_ikonaNP•    Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou (blíži sa pôstne obdobie).
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 13 Jany Gregorovej.
•    Vo štvrtok o 16:00 – katechéza pre deti pred sv. prijímaním.
•    V piatok o 10:00 – „kočíkové“ stretnutie mamičiek na materskej.
•    V piatok o 15:00 katechéza pre väčšie deti.
•    V sobotu o 18:00 stretnutie stredoškolákov a vysokoškolákov.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 24.2. Féria
Utorok
25.2.
18:00
Féria + František Šípka, 1. výročie
Streda
26.2.
7:00
Féria + rod. Mária a Emil Barla a starí rodičia
Štvrtok
27.2.
18:00
Féria + Emil Bittner
Eucharistická adorácia
Piatok
28.2.
17:30
Féria + Cyril Flaška, 10. výročie
Detská sv. omša
Sobota
1.3.
7.30

Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka

Za ženy modliace sa prístrešie
u Slobodníkov
Nedeľa
2.3.
9:00
8. nedeľa v období cez rok
Za všetkých farníkov

Vidieť v druhom brata Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté