Farské oznamy 24.3. – 30.3.2014

kostol_ikonaNP• Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol: skupina č. 4 Emílie Beňovej.
• Vo štvrtok o 16:00 – katechéza pre deti pred sv. prijímaním.
• Diecézne centrum pre rodinu pozýva vo štvrtok o 19.00 hod. na prednášku spojenú s diskusiou „Hodnota rodiny v spoločnosti” Prednášajúcim hosťom bude europoslankyňa MUDr. Anna Záborská.
• V piatok o 16:00 katechéza pre väčšie deti.
• V sobotu o 18:00 stretko stredoškolákov a vysokoškolákov.
• V nedeľu o 14:30 – krížová cesta v B. Bystrici na Urpíne.
• V noci z 29. na 30. marca sa mení čas o hodinu dopredu.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 24.3. Féria
Utorok
25.3.
18:00
Zvestovanie Pána, slávnosť + Rozália a Daniel Babjak a ostatní z rodiny Babjakovej, Chladnej a Strmeňovej
Streda
26.3.
7.00
Féria + rodičia Margita a Richard Turčan
Štvrtok
27.3.
18:00
Féria + Mária a Ján Očenáš a deti
Eucharistická adorácia
Piatok
28.3.
18:00
Féria

17:30 – krížová cesta
+ starí rodičia Anna a Juraj Ivanič, synovia a ostatní z rodiny
Detská sv. omša
Sobota
29.3.
7:30

Féria

Za ženy modliace sa prístrešie u Gregorov
Nedeľa
30.3.
9:00
4. pôstna nedeľa
Za všetkých farníkov
14:00 – krížová cesta

Žiť v pokoji s Bohom Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté